Invitație: Cel de-al treilea atelier de lucru Attractive Danube

INVITAȚIE

de participare la cel de-al treilea atelier de lucru național

„ATTRACTIVE DANUBE – Îmbunătățirea Capacității pentru Creșterea Atractivității Teritoriale a Regiunii Dunărea”

 

Pe fondul unui declin demografic, nu numai în România cât în toată Europa de Sud-Est, politicile de atenuare a efectelor socio-economice se confruntă cu dificultăți în implementare. Este necesară o abordare concertată, care să trateze cauza, nu efectul acestor trend-uri descendente: De ce este „mai bine” în altă parte – sau nu suficient de atractiv aici? Cum definim, cuantificăm și consolidăm atractivitatea teritorială la nivel național?

Fiecare teritoriu are un set de capitaluri proprii și active care îl pot face competitiv în comparație cu alte destinații de locuire, investiții, turism. Prin bună guvernanță, politicile pot crea condiții pentru maximizarea potențialului endogen pentru dezvoltare, sporind astfel atractivitatea teritoriilor pentru locuitorii săi, pentru vizitatori și pentru întreprinderi. Proiectul transnațional „ATTRACTIVE DANUBE – Îmbunătățirea capacității pentru creșterea atractivității teritoriale a regiunii Dunărea“ tratează tema capitalizării elementelor specifice de potențial ce compun această regiune a Europei.

În calitate de partener cheie al acestui proiect, URBASOFIA propune un dialog deschis, activ și constructiv cu toți actorii relevanți și factorii de decizie implicați în procesul de fundamentare și elaborare a politicilor de planificare și dezvoltare. Acest dialog ia forma a 3 ateliere de lucru (workshop-uri) ce se derulează în perioada Iunie 2017 – Martie 2018, primul fiind organizat în data de 29 iunie 2017, la sediul Registrului Urbaniștilor din România, București, iar al doilea, la sediul Primăriei Municipiului Brașov, în data de 18 Octombrie 2017.

Obiectivul ultimei întâlniri îl constituie agrearea setului de indicatori-cheie pentru evaluarea și monitorizarea atractivității teritoriale a țării noastre în cadrul Regiunii Dunărea. Indicatorii rezultați vor fi introduși într-o platformă online cu acces liber, TAMP – Territorial Attractiveness Monitoring Platform, alături de informații echivalente din toate celelalte țări ale regiunii Dunărea (Austria, Germania, Bulgaria, Croația, Bosnia și Herzegovina, Slovenia, Ungaria, Rep. Cehă și Slovacia).

URBASOFIA vă invită să participați la cel de-al treilea atelier de lucru național din proiectul ATTRACTIVE DANUBE, eveniment ce va avea loc cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Marți, 27 Martie 2018, începând cu ora 17:00, în Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) Cluj-Napoca, în clădirea Casino din Parcul Central.

În speranța că subiectul este de interes pentru dumneavoastră, vă invităm să confirmați prezența dumneavoastră până vineri, 23 Martie 2018, la adresa de e-mail sabina.leopa@urbasofia.eu, sau la numărul de telefon (+40) 773 702 216.

 

Cu deosebită considerație,

Dr. Pietro ELISEI,

Director URBASOFIA SRL

proGIreg – Infrastructură ecologică productivă pentru regenerarea urbană post industrială

Ultima noastră propunere pentru programul Orizont 2020 a fost aprobată și este în prezent, în faza de pregătire!

Alături de alți 34 de parteneri, dintre care patru orașe de prim rang (Dortmund (DE), Turin (IT), Zagreb (HR), Ningbo (CN)), vom lucra în următorii cinci ani pentru stabilirea laboratoarelor vii în zonele urbane, care se luptă cu provocarea regenerării post industriale.

ProGIreg Living Labs va dezvolta NBS (soluții naturale, eco), care aparțin cetățenilor și sunt co-dezvoltate de către părțile interesate de stat, de piață și de către societatea civilă. Cinci orașe din Europa de Est și de Sud (Cascais PT, Cluj-Napoca RO, Piraeus GR, Sofia BG, Zenica BA) vor coordona procesul de cercetare pentru a asigura replicabilitatea si adaptabilitatea la contextul lor local, rezultând planuri urbane pentru implementarea NBS . Acestea includ: regenerarea solurilor industriale, a compușilor biotici, crearea agriculturii urbane (integrând astfel comunitatea) și reactivarea coridoarelor albastre, ale râurilor, astfel încât să fie accesibile comunității.

URBASOFIA va conduce analiza spațială în orașele implicate în acest proiect, orientându-le în transpunerea incluziunii socio-culturale, a sănătății și a bunăstării, a restaurării ecologice, de mediu și a domeniilor economice și de evaluare a pieței muncii la nivel spațial-urban. Vom asista de asemenea, orașele, în crearea unor planuri urbane adaptate local pentru punerea în aplicare a soluțiilor inovatoare NBS.

Agenda politică a UE în domeniul cercetării și inovării privind soluțiile naturale, eco urmărește să poziționeze UE ca lider în „Inovarea cu natura” pentru societăți mai durabile și mai rezistente – proGIreg conduce această ambiție, fiind una dintre primele Inovații Acțiuni de punere în aplicare a agendei UE R & I privind NBS.

Prin urmare, URBASOFIA este foarte încântată să participe la această inițiativă și să contribuie la cunoașterea europeană, a planificării urbane și regionale în vederea implementării laboratoarelor vii în cele mai inovatoare orașe ale Europei!

Sursă: EC. EUROPA.EU

BoostINNO – Stimularea inovării sociale

website

Facebook

În perioada octombrie – decembrie 2017, în cadrul proiectului BoostINNO Urbact III, au fost organizate trei activități în Baia Mare:

Imaginea / tabloul cartierului a urmărit să încurajeze cetățenii să identifice atât problemele cu care se confruntă în cartiere, cât și găsirea unor soluții viabile pentru aceștia.
Două evenimente Boostino Talks (18 octombrie și 20 noiembrie) pentru promovarea conceptelor de inovare socială, exemple de bune practici, metode și mijloace de participare activă și implicare în viața comunității. În cadrul acestor evenimente, tema principală a fost inovarea socială prin IT & C, o prezentare susținută de un vorbitor local, Sorin Pop.
Forumul deschis ULG (7 decembrie) a urmărit să discute rezultatele activităților BoostINNO și să definească principalele elemente strategice, zona pilot a Planului Integrat de Acțiune.

sub>urban – Reinventarea periferiei

website

Facebook

Twitter

Recent, echipa URBASOFIA a participat într-o excursie la Marsilia (Franța), împreună cu reprezentanții orașului Baia Mare, cu scopul de a oferi perspective asupra provocărilor și soluțiilor locale privind procesele de reînnoire urbană. Orașul Dusseldorf și zona Metropolitană s-au alăturat călătoriei. Scopul a fost de a aprofunda subiectul renovării și reînnoirii urbane pe care orașele o împărtășesc. În cadrul acestei întâlniri au fost invitați experți potriviți acestei teme.

În timpul excursiei, am vizitat proiectele de reabilitare urbană din orașul Marsilia (ghidată de Marseille Rénovation Urbaine), acordând o atenție deosebită celor trei cartiere diferite:

La Castellane – un cartier cu o densitate mare, organizare labirintică, integrare slabă în topografie, izolarea orașului din cauza infrastructurii. Este un cartier caracterizat de insecuritate socială și delincvență asociată cu traficul de droguri. http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/17-quartiers-17-grands-projets/la-castellane-280.html
Saint Paul – un set de 222 unități de locuit sociale, cu un drum de acces, fiind caracterizat de izolare. http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/saint-paul/le-nouveau-visage-de-saint-paul-247.html
Saint Mauront – o suburbie a vechiului port, aproape de centrul orașului, un district care concentrează locuințe private foarte degradate și dăunătoare sănătății, cu un nivel ridicat de sărăcie al populației, precum și dificultăți de comunicare. http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/saint-mauront/le-nouveau-visage-de-saint-mauront-245.html

REFILL

În ultima perioadă, REFILL Cluj s-a concentrat pe definirea principalelor aspecte ale Planului Integrat de Acțiune pentru orașul Cluj-Napoca, care au fost prezentate și în cadrul reuniunii transnaționale de la Ostrava, organizată în septembrie. În paralel au fost organizate câteva întâlniri locale pentru a defini abordarea strategică pentru utilizarea temporară a spațiilor vacante din Cluj-Napoca.

În plus, a fost organizată o explorare urbană în zona pilot a proiectului: Cartierul Gării, Parcul Feroviarilor și malul Someșului (link-ul de aici).

Dunărea atractivă – consolidarea capacităților pentru a spori atractivitatea teritorială a regiunii Dunării

Prin proiectul ATRACTIVE DANUBE, ne continuăm activitatea de identificare, în cadrul unui grup multipartit, a celor mai relevanți indicatori la nivel regional, județean și local, care pot fi utilizați pentru a analiza și monitoriza atractivitatea teritorială în contextul EUSDR.

Al doilea atelier național „Dunărea Atractivă” a fost organizat de URBASOFIA în data de 18 octombrie 2017, la Brașov, cu sprijinul Agenției Metropolitane Brașov, Primăria Brașov și Asociația CLUSTERO. Întâlnirea a făcut parte dintr-o suită de trei ateliere în cadrul proiectului ATRACTIVE DANUBE, care vizează identificarea în comun a seturilor de indicatori specifici naționali, care să fie integrați într-o platformă web, accesibilă pentru oricine este interesat, denumită astfel Platforma Națională de Monitorizare a Atractivității Teritoriale (N-TAMP). Prima întâlnire de lucru a avut loc în data de 29 iunie 2017 la București și a fost organizată la Registrul Urbaniștilor din România, cu scopul de a dialoga cu profesioniști, instituții și nivelul administrativ central. În urma acestei discuții, întâlnirea din data de 18 octombrie a fost organizată pentru a aduce discuția mai aproape de problemele, soluțiile și specificul local, dar și trăsăturile regionale specifice din România.

Întâlnirea de cinci ore a fost una productivă – au fost analizate multe nevoi locale importante și trăsături teritoriale specifice la nivel regional și național, iar participanții au identificat și clasat pe baza importanței, un prim set de categorii de indicatori de atractivitate teritorială. Acești indicatori vor completa cei 22 de indicatori generali ATTRACT-SEE dezvoltați anterior, pe care se bazează proiectul ATRACTIVE DANUBE. Mai multe informații despre atelier și minutele complete sunt disponibile AICI.

În februarie 2018, vom organiza al treilea atelier național și de asemenea vom prezenta platforma N-TAMP pentru prima dată utilizatorilor și părților interesate.

Dacă doriți să participați la această inițiativă, să participați la cel de-al treilea atelier sau grupul de lucru privind Indicatorii Naționali de Atractivitate, vă rugăm să ne contactați!

ROCK – Regenerarea și Optimizarea Patrimoniului Cultural în orașele de cunoaștere și creative

 

Project website

După o reușită lansare în iunie 2017, proiectul ROCK a continuat implementarea la același standard. În acest context, URBASOFIA, în calitate de lider al sarcinii 2.5 – Implementarea inițiativelor privind modelele de roluri, a inițiat un tur al vizitelor de sprijin în orașele: Vilnius, Eindhoven, Liverpool, Torino, Cluj-Napoca, Atena și Lyon.

O scurtă comunicare despre ceea ce am descoperit în timpul vizitelor și despre discuția fructuoasă pe care am avut-o în anii ’70:

URBASOFIA a participat la prima vizită de suport la Vilnius. Pietro Elisei și Miruna Drăghia se pregătesc pentru furnizarea unei metodologii personalizate pentru faza de implementare a rolului inițiativelor orașelor model.

În data de 24 octombrie, URBASOFIA a participat la cea de-a doua vizită la fața locului, pentru proiectul ROCK din Eindhoven, unde experții URBASOFIA s-au întâlnit cu reprezentanți ai municipalității din Eindhoven (Marianne Willemsen și Sandra de Bres) și TU Eindhoven (reprezentat de Gamze Dane). Întâlnirea a avut loc la Strijp-S Urban Regeneration Office. Alwin Beernink, directorul biroului, a ilustrat strategia actuală de regenerare a acestui domeniu, o expresie vie a patrimoniului material și imaterial al companiei Philips. O moștenire a creativității și a produselor inovatoare care au influențat modul de trai la scară globală. Prima parte a întâlnirii a fost axată pe modul de a stabili cel mai bine o metodologie pentru implementarea ulterioară și cum să contextualizeze contribuția partenerilor tehnologici ROCK, fiind urmată de o vizită la fața locului. În timpul vizitei la fața locului, proiectele „inteligente” care se desfășoară deja în zona Strijp S au fost testate de echipa URBASOFIA. Una dintre cele mai importante considerații ale întâlnirii evidențiază faptul că principiile serviciilor de gândire, în primul rând, și apoi colectarea datelor necesare pentru a le proiecta și operaționaliza, pentru a evita colectarea de date fără scop. Soluțiile inteligente la scară mică și eficiente care rulează în Strijp S fac acest cartier unul dintre puținele exemple din Europa, experimentând cu adevărat schimbarea care va caracteriza orașele noastre europene în următorii ani: o bună practică în curs de desfășurare.

URBASOFIA a participat la cea de-a treia vizită la fața locului pentru proiectul ROCK, desfășurată în data de 26 octombrie, în Liverpool. Experții URBASOFIA (Miruna Drăghia și Pietro Elisei) au fost întâmpinați de reprezentanții Consiliului Local din Liverpool (Lesley Woodbridge, Jen Caine, Claire Perry și Lisa Houghton) și Alan Smith. Reuniunea a avut loc la Consiliul municipal din Liverpool, unde se întâlnesc departamentele de regenerare urbană, culturală și financiară. Clădirea a fost o bună ilustrare a procesului de regenerare. Nu numai clădirile de patrimoniu cultural au fost principalul aspect discutat în cadrul reuniunii, ci și utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru a spori vizibilitatea și înțelegerea patrimoniului cultural, prin intermediul mijloacelor digitale de interpretare.

Echipa URBASOFIA (Sabina Leopa și Miruna Drăghia) a participat la o vizită de două zile la întâlnirea de la Torino pentru proiectul ROCK, în perioada 9-11 octombrie, fiind întâmpinată de reprezentanți din orașul Torino și Centrul Urban Metropolitano Torino (Chiara Luchinni) și a interacționat cu părțile locale interesate. În timpul vizitei, orașul Torino și-a dezvăluit potențialul imens de a accelera procesul de regenerare bazat pe cultură în periferia funcțională a cartierului Barriera di Milano, o zonă insuficientă, plină de contraste, foarte activă. Folosirea noilor tehnologii pentru monitorizarea și măsurarea fluxului de mulțimi (senzori LBASense) în anumite puncte ale orașului va completa o colecție de baze de date care vizează asigurarea cadrului adecvat pentru o mai bună înțelegere a modului în care industriile creative ar putea difuza din centrul orașului, spre cartierele din jur.

În data de 17 noiembrie, echipa URBASOFIA a participat la cea de-a cincea vizită la fața locului pentru proiectul ROCK (www.rockproject.eu) din Cluj-Napoca, un oraș caracterizat printr-o creștere progresivă, bazată pe cultură, , TIC și industrii creative. Pietro Elisei, Miruna Drăghia și Sabina Leopa au fost întâmpinați de reprezentanții municipiului (Ovidiu Cîmpean, Dalila Criștiu, Mihaela Boc, Florin Morosanu, Ioan Bogdan) și ARIES (Oana Rujan). Întâlnirea a avut ca scop stabilirea cadrului pentru monitorizarea și măsurarea instrumentelor furnizate de DFRC, partener al proiectului ROCK (LBA Sense – Instrument de monitorizare a mulțimii), care analizează date anonime și oferă informații în timp real asupra tipului de activitate și mobilitate) o lectură cuprinzătoare a naturii și a fluxurilor de mulțime în timpul evenimentelor și festivalurilor culturale la scară mare. Orașul Cluj-Napoca va beneficia de tehnologii inovatoare pentru o mai bună înțelegere a comportamentului utilizatorilor, care vizează oferirea unei oferte personalizate în cadrul sectoarelor patrimoniului cultural și turismului.

URBASOFIA a participat la cea de-a șasea vizită de sprijin pentru proiectul ROCK, în data de 21 noiembrie, la Atena. În ciuda mărturiilor impresionante ale gloriei antice din Atena, orașul oferă o atmosferă modernă, dominată de un amestec de etnii și culturi. Reuniunea a avut loc la Serafio Athletic și Centrul Cultural, o clădire publică recent renovată, unde experții URBASOFIA (Pietro Elisei și Miruna Drăghia) au fost întâmpinați de echipa Atena ROCK (Katerina Gkoutziouli, George Stefas, Sophia Handaka, Maria Felidou și Amalia Zepou – Viceprimar pentru societatea civilă și inovare). Discuția s-a axat pe cultură ca mijloc de regenerare urbană, oferind în același timp cadrul și mediul adecvat pentru a facilita incluziunea și coeziunea socială prin accesibilitatea (fizică, economică, socială și emoțională) patrimoniului cultural.

Nu în ultimul rând, URBASOFIA a participat, în perioada 6-8 decembrie, la Lyon, care s-a suprapus cu uimitorul eveniment al festivalului Lights (http: //www.fetedeslumieres. lyon.fr/en), care a realizat o varietate de lumini pentru clădiri și pentru spații publice. Orașul Lyon are o vastă experiență în planificarea culturală, în special după adoptarea unui plan de gestionare a centrului istoric, care a fost numit sit de patrimoniu mondial, cu o valoare remarcabilă, care vizează concilierea dintre orașul istoric și orașul proiect. Întâlnirea a avut ca scop stabilirea cadrului pentru sarcina de implementare în proiectul ROCK, care se axează pe implementarea rolului inițiativelor orașelor model. Orașul Lyon prevede modernizarea Observatorului Heritage (care se bazează doar pe indicatori cantitativi și bazați pe localizare) cu o dimensiune calitativă a indicatorilor, vizând monitorizarea și evaluarea politicilor legate de patrimoniu pentru a sprijini procesele de luare a deciziilor.

Pentru mai multe informații pe www.rockproject.eu și pe site-ul nostru http://urbasofia.eu/ro/projects/rock/!

Directorul URBASOFIA Dr. Pietro Elisei, posesorul Cupei de Integritate, Bună Guvernare și Responsabilitate Socială

URBASOFIA se mândrește cu faptul că directorul nostru, Dr. Pietro Elisei, a primit „Cupa Integrității, Bună Guvernare și Responsabilitate Socială”, astfel fiind răsplătite toate activitățile până în prezent, ca planificator urban, om de știință și manager de proiecte complexe majore, în favoarea valorificării patrimoniului cultural și istoric și a susținerii inovării urbane în România.

În cadrul unui eveniment remarcabil desfășurat la Muzeul Național Cotroceni în data de 8 decembrie 2017, care a marcat cea de-a 20-a aniversare a Casei Europei EUROLINK, ceremonia a început cu o dezbatere pe tema „Relația dintre buna guvernare și Smart City, în ceea ce privește transpunerea Strategiei UE pentru regiunea Dunării”. Dezbaterea a ridicat probleme reale și presante pentru România, dar și soluții la provocarea guvernării responsabile și inteligente a orașelor noastre.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc în prezența personalităților de prestigiu din țară și din străinătate, a corpului diplomatic și a mass-mediei acreditate, fiind organizată de EUROLINK – Casa Europei în parteneriat cu sprijinul amabil al Muzeului Național Cotroceni. Ceilalți câștigători ai Galei au fost: Elena-Simina TĂNĂSESCU – Președinția României; Liviu Sebastian JICMAN – Muzeul Național Cotroceni / fostul vicepreședinte al ICR; Sorana BACIU – fost secretar de stat – Ministerul Economiei; Marilen PIRTEA – Rectorul Universității de Vest din Timișoara; Claudiu VRÎNCEANU – Liderii de afaceri din România; Peter LANGER – Comisar șef al Regiunii Dunării – CoDCR; Vlad ALEXANDRESCU – fost ambasador / profesor universitar; Dumitru BORȚUN – profesor universitar; Cristian UNTEANU – Corespondent de presă; Revista Sinteza; Agerpres.

Dorim EUROLINK – Casei Europei cel puțin la fel de mulți ani de realizări viitoare și să-i felicităm pentru marea reprezentație desfășurată în sprijinul țării noastre în cadrul EUSDR, eforturile de susținere a aderării României la OCDE și angajamentele țării la Obiectivele dezvoltării durabile.

Editorial de Crăciun

Atât cât aș prefera să nu fi trebuit să scriu acest editorial, nu pot să-mi eludez datoria, pentru că această comunicare de sfârșit de an cade în responsabilitatea mea. Să fiu directorul URBASOFIA este o mare sursă de satisfacție, legată mai presus de orice de abilitatea, deosebita umanitate și creativitatea tuturor colaboratorilor, atât interni cât și externi. Există, de asemenea, multe experiențe pline de satisfacție, legate de colaborarea cu partenerii noștri de cel mai înalt nivel, cu ambiții mărețe, alături de care putem concepe căi de dezvoltare cu adevărat îndrăznețe și concrete, legate de temele planificării urbane și a dezvoltării teritoriale.

Mi-ar fi plăcut să pot rezerva aceleași cuvinte și pentru clienții noștri: orașe, administrații publice și grupuri de interese politice, cu care interacționăm zilnic, propunând mereu prin munca și poziția noastră ca designeri de politici și planificatori strategici teritoriali, soluții noi și inovative. Însă nu pot face asta. Nu pot să nu văd lipsa de profesionalism din administrația publică, incapacitatea de a structura grupurile de lucru, eșecul conducerii de a oferi o viziune concretă și corectă, politicienii care nu pot să propună și să creadă într-o cale strategică pe termen mediu și lung.

În România creștem, dar nu ne dezvoltăm. Urmăm moda, dar nu o contextualizăm problemelor noastre, nu o exploatăm pentru a le depăși: nu suntem „smart”!

Nu reușim să dezvoltăm un sistem complex de guvernanță teritorială, nu putem delega și distribui sarcini și abilități, și ne îndreptăm încet-încet înapoi, în mers de rac; pentru că, la urma urmei, trăim într-un sistem al mulțumirii tuturor (și fericirea nimănui), în care riscurile și responsabilitățile nu sunt partajate în mod echitabil și în care ne obișnuim să trăim cu modele de dezvoltare ce au o competitivitate scăzută, cu o medie (sau mai degrabă mediocră) calitate a vieții, gândind resemnați, „merge și-așa!”.

Anul viitor va fi mai bun, după cum a cântat cândva Lucio Dalla: il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando.

Dacă este vorba de o transformare adevărată, care ne va ajuta să trăim cât mai mult posibilitățile vieții contemporane, fără a ne aduce înapoi la utopiile moderne, pe care le cunoaștem acum ca învechite, lipsite de „sarea în bucate” …este pentru că există curaj și speranță!

Speranța de a continua să atragem experiență, să experimentăm și să riscăm în 2018, pentru noutate, unicitate, îndrăzneală.

Crăciun Fericit și un An Nou cu împliniri, tuturor din familia URBASOFIA… și nu numai!

Pietro Elisei
director URBASOFIA 
Decembrie 2017

ATTRACTIVE DANUBE: Invitație la Primul Workshop Național

Ne face plăcere să anunțăm organizarea primului atelier de lucru național din proiectul ATTRACTIVE DANUBE, eveniment ce va avea loc joi 29 iunie 2017, la sediul Registrului Urbaniștilor din România, Strada Tudor Arghezi 21, București, începând cu ora 14:00.

Proiectul transnațional „ATTRACTIVE DANUBE – Îmbunătățirea capacității pentru creșterea atractivității teritoriale a regiunii Dunărea” tratează tema atractivității teritoriale a Regiunii Dunărea și a elementelor specifice de potențial ce compun această regiune a Europei.  În calitate de partener cheie a acestui proiect, URBASOFIA inițiază un dialog deschis, activ și constructiv cu toți actorii relevanți și factorii de decizie implicați în procesul de fundamentare și elaborare a politicilor de planificare și dezvoltare teritorială pentru definirea elementelor cheie a atractivității teritoriale la nivelul României.

Dialogul va lua forma a 3 ateliere de lucru (workshop-uri) ce se vor derula în perioada Iunie – Decembrie 2017. Obiectivul final a acestor ateliere de lucru îl constituie definirea la nivelul României a setului de indicatori cheie ce pot să definească și să monitorizeze atractivitatea teritorială a țării noastre în cadrul teritoriului transnațional al Regiunii Dunărea.

Mai multe detalii despre proiectul ATTRACTIVE DANUBE pot fi regăsite la acest link.

În speranța că ne veți putea fi alături ca partener de discuție, transmitem atașate invitația și programul evenimentului, și vă invităm să parcurgeți scurta prezentare a proiectului.

Vă invităm să confirmați prezența dumneavoastră până luni, 26 iunie 2017, la adresa de e-mail sabina.leopa@urbasofia.eu  sau la numărul de telefon 0773 702 216.

Cu stimă,

Sabina Leopa