CITYWALK 2.0

Program de finanțare: Programul Transnațional Interreg Dunărea

Numele organizației partenere principale: Centrul de Cercetare Științifică Bistra Ptuj

ID-ul proiectului: DRP200338

Acronimul proiectului: CITYWALK 2.0

Titlul proiectului: Împreună pentru o mobilitate urbană eficientă din punct de vedere energetic: Reducerea intensității emisiilor de carbon din transportul urban prin sprijinirea trecerii la mobilitate urbană activă prin regândirea designului stradal și schimbarea comportamentului de călătorie

Prioritatea programului: O regiune a Dunării mai ecologică și cu emisii reduse de carbon

Obiectiv specific: 2.1: Sprijinirea ecologizării sectoarelor energiei și transporturilor în regiunea Dunării prin consolidarea integrării surselor de energie regenerabilă

Durata proiectului: 30 de luni (01.2024 – 06.2026)

Bugetul proiectului: 2.466.800,00 EUR

Descriere

CityWalk 2.0  pornește de la experiența proiectului anterior CityWalk (2016-2019) și are ca obiectiv principal promovarea tranziției energetice în sectorul transporturilor prin reducerea drastică a consumului de energie în transportul urban.

Mobilitatea urbană este un factor major care contribuie atât la accelerarea schimbărilor climatice, cât și la criza energetică. Cea mai rapidă, mai eficientă și mai ieftină cale este trecerea de la mobilitatea bazată pe automobile, extrem de energointensivă (și ineficientă), la forme active de mobilitate (mersul pe jos, mersul cu bicicleta), micromobilitate și transport public, mijloacele principale. CityWalk 2.0 se concentrează pe implementarea acestei transformări atât la nivelul orașului, cât și la nivelul cetățenilor. Elementele cheie ale CityWalk 2.0: reproiectarea străzilor pentru a încuraja mobilitatea activă și a descuraja utilizarea mașinilor, schimbarea comportamentului de călătorie al cetățenilor și consolidarea voinței și angajamentului politic pentru a pune în aplicare transformarea.

Deoarece factorii care determină schimbările climatice sunt transnaționali și globali, nu sunt limitați de frontierele regionale/naționale, este necesară o cooperare internațională puternică și pe scară largă. Astfel, CityWalk 2.0 va identifica schimbările politice specifice necesare pentru a fi puse în aplicare la nivel local și transnațional, iar factorii de decizie vor semna un document de poziție care să confirme și să consolideze oficial cooperarea.

Rolul URBASOFIA

În cadrul proiectului CityWalk 2.0, URBASOFIA va oferi expertiză în mai multe domenii, datorită experienței noastre îndelungate în cadrul programului pentru regiunea Dunării. URBASOFIA va fi prezentă în aproape toate activitățile din cadrul proiectului, depunând un efort mai consistent în atingerea obiectivului SO2 – Soluții inovatoare și demonstrații pentru îmbunătățirea designului străzilor și modificarea comportamentului de călătorie . Vom avea, de asemenea, un rol de coordonare pentru 2 activități: A2.1 Dezvoltarea de instrumente inovatoare de urbanism tactic și de amenajare a locurilor pentru a influența comportamentul de călătorie al cetățenilor și A 2.2 Pregătirea de planuri demonstrative pe termen scurt pentru cele 8 orașe pilot. În cadrul acestor două activități vom coordona și vom sprijini procesul participativ intensiv și vom conduce o sesiune de formare interactivă.