DanuP-2-Gas

DanuP-2-Gas

Titlu: Model inovator pentru stimularea securității și diversității energetice în regiunea Dunării prin combinarea bioenergiei cu surplusul de energie regenerabilă

Acronim: DanuP-2-Gas

Program de finanțare: DTP Interreg

Prioritatea programului : Prioritatea 3

Obiectivul prioritar al programului : SO 3.2 Îmbunătăţirea securităţii şi eficienţei energetice

Codul proiectului: DTP 3 – 745 – 3.2

Bugetul proiectului: 2.553.726,85 EUR

Surse de finanțare: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – 2.109.336,02 EUR, Instrument pentru asistență de preaderare (IPA) – 61.331,75 EUR, Instrumentul european de vecinătate (ENI) – 0,00 EUR

Solicitant principal: Centrul Tehnologic Energie – Universitatea de Științe Aplicate Landshut

Durata proiectului: 30 de luni (01.07.2020 – 31.12.2022)

Context: Regiunea Dunării deține un potențial imens pentru generarea și stocarea durabilă de energie regenerabilă. Cu toate acestea, până în prezent această regiune depinde în mare măsură de importurile de energie, în timp ce eficiența energetică, diversitatea și ponderea surselor regenerabile de energie sunt scăzute. Dependența puternică de energie fosilă, în principal gazul din Rusia, este o provocare majoră în regiunea Dunării. În special Germania, Croația, Austria, Ungaria și Slovenia depind de importul de hidrocarburi într-o măsură cuprinsă între 45-70%. De asemenea, ponderea generală a consumului de energie a combustibililor fosili în regiune este peste 65%. Ponderea redusă a energiei regenerabile în consumul brut de energie (în medie 20%) este neliniștitoare în majoritatea țărilor. Eficiența redusă a energiei și a transportului, precum și potențialul mare de biomasă neutilizată sunt provocări suplimentare pentru piața energiei. Cheia acestei probleme este biomasa. Până în 2020 este de așteptat ca patru țări (Austria, Republica Cehă, Germania și România) să acopere peste 80% din producția de bioenergie a regiunilor, subliniind contribuția marginală a celorlalte țări. Acest lucru subliniază nevoia urgentă de integrare eficientă a biomasei pe piața energiei. De asemenea, energia regenerabilă este în principal asociată cu energia electrică care arată necesitatea unei legături cu căldura și în special transportul. Primul candidat pentru această interconectare este gazul regenerabil.

Ţintă: În conformitate cu obiectivele climatice ale UE pentru 2030 și obiectivele EUSDR PA2, DanuP-2-Gas va avansa planificarea energetică transnațională prin promovarea strategiilor de generare și stocare a surselor regenerabile de energie în regiunea Dunării prin cuplarea sectorului energiei electrice și gazelor. Consorțiul încearcă să elaboreze o strategie transnațională care include exploatarea reziduurilor organice neutilizate, transportul fluvial de intermediari energetici și cuplarea sectorială. Acest lucru va crește atât securitatea energetică, cât și eficiența

Obiective:

• Diversificarea surselor regenerabile de energie – prin integrarea reziduurilor organice neutilizate în producția de energie

• Creșterea eficienței energetice – prin utilizarea surplusului de energie electrică neutilizată (de exemplu, energia eoliană și solară)

• Integrarea diferitelor rețele energetice – prin conectarea transnațională a rețelei de electricitate și gaze

• Sporirea capacității de stocare – prin îmbunătățirea cadrului pentru cuplarea sectorială printr-o strategie transnațională și foi de parcurs naționale

• Să încurajeze transferul de cunoștințe și cooperarea transnațională – prin conectarea actorilor-cheie din sectorul energetic prin intermediul platformei energetice a Dunării

• Pentru a face sectorul energetic din regiune sustenabil – prin promovarea strategiei în întreaga regiune a Dunării la conferințe, târguri și participarea la Polul tematic DTP 8

• Pentru a genera energie regenerabilă – prin ateliere de lucru pe proiecte viitoare care valorifică rezultatele furnizate și se concentrează pe realizarea de hub-uri pilot de-a lungul Dunării

Rolul Urbasofia în acest proiect:

Rolul Urbasofia în acest proiect:

În cadrul acestui proiect, Urbasofia va ajuta partenerii de conducere, dar și alte entități implicate prin consultanță și perspective asupra scenei energetice din România, de la factorul legislativ, la elemente cantitative precum producția și consumul de energie, dar alte chestiuni cu ar fi identificarea zonelor cu potențial ridicat de a produce energie regenerabilă, energie verde, dar și zone cu biomasă neutilizată și gata de exploatare.

Consorțiul:

Parteneri de proiect

Centrul Tehnologic Energie DE

Agenția pentru energie din regiunea Savinjska, Šaleška și Koroška (KSSENA) SI

Universitatea din Zagreb, Facultatea de Inginerie Electrică și Calculatoare (UNIZGFER) HR

Agenția de Dezvoltare Județeană Tolna (TCDA) HU

Energie Institut an der Johannes Kepler Universität Linz (EI-JKU) AT

Centrul de Cercetare pentru Marea Neagră (BSERC) BG

URBASOFIA RO

Technische Hochschule Deggendorf (THD) DE

Agenția Națională de Reciclare Slovacia (NARA-SK) SL

Institutul de Tehnologie și Afaceri din České Budějovice (VSTE) CZ

MAHART Freeport Co. Ltd. HU

Centrul internațional pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de energie, apă și mediu (SDEWES) HR

Institutul Energetic Hrvoje Pozar (EIHP) HR

Agenția regională pentru dezvoltare socioeconomică – Banat, Ltd. (ADR-Banat) RS

Partener asociat

Asociația Maghiară de Biogaz (HBA) HU, Municipiul Celje (MOC) SI, Ministerul Infrastructurii Republicii Slovenia (MzI RS) SI, Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului (MOP RS) SI, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar (EPHZHB) BA, Universitatea Națională Politehnică din Odessa (ONPU) UA, Ministerul Agriculturii din Republica Cehă CZ, Guvernul Bavariei de Jos DE, Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria (reprezentând și EUSDR PA2) HU, Ministerul bavarez al afacerilor economice, dezvoltării regionale și energiei DE

Website: DanuP-2-Gas