Acronim: BMMA 2030

Titlu: Baia Mare Zona Metropolitană a- Agendă strategică integrată 2030
Beneficiar: ,  Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare (BMMA) prin Projectul STATUS SEE.
Durata: noiembrie 2013 - decembrie 2014

Agenda strategică teritorială pentru Zona Metropolitană Baia Mare a luat în considerare toate cele 18 localități, membri în asociația de dezvoltare intercomunitară (Baia Mare, trei orașe și 13 comune). Această abordare urmărește să preia și să stabilească multiple presiunile care rezultă din schimbările din sistemul economic, din sistemul de dezvoltare și planificare, de distorsiunile și nevoile diversificate în mediul urban, cât și în mediul rural adiacent, în scopul de a a crea un nucleu de dezvoltare într-o rețea coerentă la nivel teritorial.

Obiectivele pentru BMMA urmăresc logica unei viziuni de dezvoltare definite anterior pentru zona de intervenție. Ca atare, dezvoltarea zonei funcționale Urban Baia Mare este văzută ca o prioritate până în 2020, proiectele prioritare fiind orientate spre dezvoltarea economică (inclusiv specializare clustere), consolidarea capacităților pentru autoritățile publice locale și modernizarea infrastructurii (rețea de drumuri - creșterea accesibilității , utilități publice - apă, canalizare, deșeuri, iluminat public). Până în 2030, există, de asemenea o schimbare spre dezvoltarea rurală, în special printr-o stimulare a agriculturii, eco-turism și valorificarea ariilor naturale existente.

Urmând metodologia STATUS pentru o definiție participativă a agendei (trei ateliere publice, constituirea unui Metropolitan Tasck Force), am proiectat următoarele obiective pentru BMMA:

No.

Obiective Generale

A

Mediul urban funcțional cu concentrărilor economice competitive, centre inovatoare și logistice, puternic legate de piețele externe

B

Specializare inteligentă și consolidarea procesului de inovare într-o sinergie "4-frunze de trifoi" sistem, susținută de cercetare și de formare

C

Dezvoltarea durabilă locală bazată pe parteneriate și legături urban-rural puternice, prin stimularea agriculturii de producție și eco-turismului

D

Sisteme integrate și servicii publice durabile, inclusiv transportul

E

Guvernare inteligentă și stimularea participării active la nivel ZMBM

 

Mai mult decât atât, prin acest proces BMMA a stabilit, de asemenea, un Centru Metropolitan - o "fabrica de idei" pentru Zona Metropolitană Baia Mare, operaționalizate prin mijloace de asigurare a procesului de planificare participativă între actorii principali metropolitane implicați. Aceasta constituie spațiu de întâlnire a Task Force Metropolitan în domeniul său de a promova eforturilor întreprinse de Asociația Zona Metropolitană Baia Mare și locul pentru a colecta feedback-ul asupra propunerilor de proiecte inițiate. Centrul Metropolitan este locul pentru a oferi continuitate la acțiunile și proiectele inițiate prin STATUS, precum și un dialog permanent cu privire la viziunile și strategiile prevăzute de comunitățile implicate, în calitate de motoare ale dezvoltării: un catalizator pentru noile lor economii și investiții, pentru care Metropolitan Center actioneaza ca combustibil pentru ardere.

 

Baia Mare Metropolitan Agenda 2030

Strategic-Planning---BMMA-2030-0001

Strategic-Planning---BMMA-2030-0002