Cluj Metropolitan – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru 2014-2020 (2030)

 

URBASOFIA a finalizat noua Strategie Integrată de Dezvoltlare Urbană pentru Zona Metropolitană Cluj Napoca (ZMCN) care reprezintă, în esență, schimbarea de paradigmă sub umbrela conceptuală: „Problemele în primul rând!”. URBASOFIA nu a pornit de la concepte străine și moduri de gândire dezrădăcinate din planul local, și nici de la oportunitățile de finanțare care orientează viziunea politică locală către dezvoltarea unor proiecte de care zona nu are nevoie. În schimb, printr-un proces incluziv și de perspectivă, am urmărit dezvoltarea unui plan strategic capabil să atragă și să creeze oportunități pentru investiții private, nu numai să fundamenteze birocratic și tehnic utilizarea ulterioară a fondurilor nerambursabile.

 cerc  graf  tree

 

Am abordat aceste provocări printr-o metodologie orientată către dialog, experimentată deja în alte orașe Europene (Metodologia proiectului STATUS). Prin aceasta, deciziile sunt împărțite între diferiți actori urbani esențiali, într-un proces participativ de planificare. Comunitățile locale sunt, în mod esențial, protagoniștii procesului, co-creând planul strategic împreună cu instituțiile publice.

Dezvoltarea strategiei pentru Zona Metropolitană Cluj Napoca s-a fundamentat pe trei principii de bază:

  1. La baza proiectării unei strategii integrate trebuie să stea un proces de planificare deschis și incluziv;

  2. Procesul de planificare participativă trebuie orientat spre identificarea de căi clare de dezvoltare (axe strategice conceptuale) pentru Zona Metropolitana Cluj Napoca;

  3. Este necesară prioritizarea unui set de proiecte reprezentative (coerent, strategic, integrat) realizabile pe perioadă scurtă-medie, în jurul cărora să poată fi organizat un plan de acțiune structurat, cu proiecte suport și proiecte complementare.

Noul plan strategic pentru ZMCN nu este un set de documente și o listă de proiecte, ci un proces permanent care lansează un dialog metropolitan multi-actor bazat pe crearea unui Grup Operativ Metropolitan pentru zonă, deschis tuturor părților interesate, și care oferă o casă acestuia: Centrul Metropolitan.

În centrul planului strategic se regăsește Pactul pentru Guvernanță. Acest pact se bazează pe o clarificare locală între toți actorii importanți care sprijină transformarea Cluj-Napoca și a comunelor din jurul acestuia, reprezentând o transformare care trebuie să fie în echilibru și capabilă să definească un cadru clar de guvernanță care să faciliteze procesul decizional între promotorul dezvoltării la nivel metropolitan (Municipiul Cluj-Napoca) și celelalte 18 municipalități.

maps cluj