STATUS

Agende teritoriale strategice pentru "orașe mici și mijlocii"  - sisteme urbane

Acronim: STATUS

Titlu: Agende teritoriale strategice pentru "orașe mici și mijlocii"  - sisteme urbane

Coordonatori: Dna Io Chatzivaryti, Municipalitatea din Kavala (Partener Lider), Dl Pietro Elisei, URBASOFIA, Dl Joep de Roo, Eurodite

Finanțare: Programul Europa de Sud-Est (SEE Program) 2012-2014

Durata: 24 luni, începând din data de 1 decembrie 2012

Website: http://www.seecityplatform.net/

 

Proiectul STATUS abordează problema de dezvoltării urbane și regionale incoerentă în țările sud-est europene și țările din zona din vecinătate, prin dezvoltarea în comun a unei abordări care poate ajuta orașele și regiunile să realizeze agendele urbane integrate și durabile și strategii bazate pe instrumente locale de planificare participativă. Acesta își propune să îmbogățească fondul de dezvoltare, regenerare și instrumente de management pentru sistemele de așezări urbane ale ariei incluse în programului SEE.

Orașele din secolul XXI se confruntă cu provocarea competitivității și menținerii unui stat rezonabil de bunăstare. Multe orașe din zona SEE au un deficit semnificativ în ceea ce privește dezvoltare urbană, din punct de vedere al strategiilor integrate, capacitate și instrumente de implementare a proiectelor urbane. STATUS are drept scop reducerea decalajelor de dezvoltare între orașele din aria cuprinsă în SEE, în ceea ce privește calitatea vieții și capacitatea, în comparație cu cele din Europa de Vest. STATUS pregătește orașele partenere în elaborarea unor mai bune strategii și politici, în vederea unei dezvoltări teritoriale mai echilibrate și asigurarea competitivității globale. Scara rețelelor urbane și grupurilor de orașe din parteneriatul teritorial STATUS variază de la cele urbane / peri-urban (zonele metropolitane, sisteme de așezări urbane) la nivel sub-regional și regional. Proiectul STATUS va colabora într-un cadru transnațional pentru a ajuta autoritățile publice din zona SEE în dezvoltarea agendelor teritoriale / urbane strategice (AT / AU), ca un instrument pentru dezvoltare durabilă și integrată în conformitate cu standardele secolului 21. Acesta are ca scop, prin aplicarea unui proces de planificare participativă, să implementeze, împreună cu actorii locali, centre urbane (CU), ca spații în care să contureze o viziune strategică împreună cu toși actorii urbani implicați, ce va conduce la scenarii de dezvoltare locală comune. Rezultatele, practicile și rețelele de oraș emergente (locale și inter-comunale) vor fi arhivate și promovate în platforma SEE Web, care va constitui un depozit de planuri și politicile puse în aplicare, precum și o platformă virtuală, prin care să se dezvolte soluții inovatoare și inteligente pentru orașele SEE ale viitorului. Rezultatele proiectului (agende urbane strategice și centrele urbane) vor ajuta orașele participante în utilizarea fondurilor de coeziune într-un mod mai eficient și vor oferi un exemplu pentru viitoarele proiecte. Pe scurt, metodologia STATUS, dezvoltată de URBASOFIA, ia în considerare următoarele etape:

 

  1. familiarizarea administrațiilor afrente orașelor mici și mijlocii și regiunilor din aria SEE mici cu abordările integrate de programare urbană;
  2. colectarea informațiilor și crearea unui cadru de implementare clar, atât la stadiul de dezvoltare locală, precum și pentru planurile actuale, programe, politici, proiecte și investiții pe scară largă din orașele și regiunile vizate;
  3. realizarea unor structuri de cooperare și oportunități de afaceri între principalele părți interesate (actori urbani) dn orașele mici și mijlocii: promovarea parteneriatelor operaționale între municipalități, investitori, institute specializate și sectorul terțiar;
  4. definirea pașilor și conținutului (pentru a lansa și organiza procesele locale) pentru realizarea în fiecare oraș sau regiune o agendă de dezvoltare urbană-teritorială;
  5. configurarea instrumentelor pentru sustenabilitatea pe termen lung, continuarea și punerea în aplicare concretă a viziunilor dezvoltate pentru coeziunea teritorială: centre urbane și grupuri operative urbane, constituite formal/ legal;
  6. crearea unui platforme pentru oraș pentru schimbul de experiență/ cunoștințe pe teme de dezvoltare urbană și teritorială, cu accent pe orașele și sistemele urbane din zona SEE (utilizatori țintă).

 

Scopul nostru a fost de a sprijini diseminarea pe scară mai largă a instrumentelor folosite de  orașele partenere în co-crearea de strategii și portofolii de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020, precum și crearea instrumentelor de punere în aplicare a strategiilor, continuitatea și spin-off (Grup Operativ Urban, centre urbane).

Una dintre cele mai importante lecții învățate în această colaborare, atât la nivel local între părțile interesate, precum și la nivel european, între orașe și regiuni ce se confruntă cu aceleași provocări din punct de vedere al dezvoltării, este esențială pentru obținerea unei societăți europene mai durabile, inteligente și favorabilă incluziunii sociale. Prin urmare, rolul acestei platforme este atât de a împărtăși experiența noastră în planificarea participativă integrată, dar și de a primi exemple de bune practici din întreaga Europă de Sud-Est, care pot reprezenta modele de succes.

Toate cunoștințele generate în cadrul proiectului pot fi regăsite pe siteul oficial SEE City Platform, Platforma dezvoltată în cadrul proiectului.

Mai mult decât atât, proiectul a generat o publicație științifică a experienței STATUS, editate de directorul companiei URBASOFIA, Dr. Pietro Elisei. Cartea este o publicație științifică, formată dintr-o cercetare internațională de calitate, generate în cadrul proiectului STATUS - un efort comun al tuturor experților din URBASOFIA, Eurodite, ISOCARP, IFHP, INU, RUR, UIRS, Fondazione Graphitech și din orașele și regiunile participante (Abruzzo, Alba Iulia, Baia Mare, Balti, Drama, Foggia, Herceg Novi, Kavala, Satu Mare și Temerin).

 

Mai jos, informații mai detaliate cu privire la proiect:

 

 

 

Strategic Agenda Abruzzo

Abruzzo

 

Strategic Agenda Alba Iulia

AlbaIulia (1)

 

Strategic Agenda Baia Mare

BaiaMare

 

Strategic Agenda Municipality of Balti

Balti

 

Strategic Agenda Municipality of Drama

Drama

 

Strategic Agenda Province of Foggia

Foggia

 

Strategic Agenda Municipality of Herceg Novi

HercegNovi

 

Strategic Agenda Municipality of Kavala

Kavala

 

Strategic Agenda Municipality of Satu Mare

SatuMare

 

Strategic Agenda Municipality of Temerin

Temerin