Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU)

Strategia de dezvoltare reprezintă un document-cheie al cărui scop, în cadrul perioadei curente de programare 2014-2020 (cu implementare până în 2023), este reprezentat de asigurarea unei viziune coerente de dezvoltare la nivelul municipiilor, orașelor și zonelor metropolitane, transpuse într-un portofoliu de propuneri prioritare, ideal sprijinite de comunitate şi finanţabile de către Uniunea Europeană.

Ca instrument de planificare, o Strategie Integrată (SIDU) trebuie să răspundă la nevoile locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernanţă, colaborarea şi implicarea comunităţii să reprezinte piloni de dezvoltare şi să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare.

Elaborarea unei SIDU este obligatorie în perioada curentă de programare pentru municipiile reședință de județ, beneficiare de finanțare în cadrul axei 4 prioritare a Programului Operațional Regional 2014-2020 (conform Documentului Cadru de Implementare – DCI – a dezvoltării urbane integrate). Însă și pentru alte orașe și municipii ale țării, o strategie este esențială, cu atât mai mult în acest moment, în care încep deja depunerile de proiecte pe axele prioritare ale Programelor Operaționale. În acest context, unitățile administrativ-teritoriale ce propun o listă de proiecte coerentă, integrată, prioritizată și asumată de către diferiți actori la nivel local vor avea un avantaj în competiția cu alte unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea diferitelor categorii de investiții.

URBASOFIA elaborează Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană, precum și studii și analize pentru actualizarea de strategii existente, utilizând un model inovativ de elaborare a strategiilor deja dezvoltat în cadrul proiectului STATUS (Strategic Territorial Agendas for Small and Middle-Sized Towns and Urban Systems), scris şi implementat de către Urbasofia S.R.L. şi finanţat prin programul South-East Europe 2007-2013. Proiectul a avut ca obiectiv principal realizarea de Agende Strategice pentru 10 parteneri teritoriali europeni, într-un cadru de planificare participativă integrată, care să sprijine oraşele şi regiunile în alcătuirea de programe urbane sustenabile: proiecte prioritare finanţabile prin fonduri nerambursabile, parteneriate publice private, grupuri operative urbane şi Centre Urbane.

 

 

Această metodologie a fost apoi adaptată și aplicată în realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca, în prezent aprobată de către ADR Nord-Vest și adoptată atât de ADI Zona Metropolitană, cât și de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Metodologia de planificare integrată și participativă propusă pentru reactualizarea documentelor strategice poate fi adaptată și re-utilizată în multiple contexte, de asemenea pentru orașe de dimensiuni reduse, dar cu problematici complexe ce necesită o abordare integrată, determinate de situarea acestuia în zona Defileului Dunării.

Aplicarea metodologiei proiectului STATUS facilitează atât consultarea publicului şi a altor actori urbani implicaţi (autorităţi publice locale, instituţii descentralizate, furnizori de utilităţi publice, ONG-uri, universităţi) pe toată durata realizării strategiei, cât şi consolidarea unei echipe (Grup Operativ Urban/ Autoritate Urbană, definită ca organism responsabil pentru implementarea SIDU, conform POR 2014-2020, Document cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprjinirea dezvoltării urbane durabile) care să fie responsabilă de implementarea proiectelor prevăzute în Planul de Dezvoltare Strategică.

Acordăm o atenție deosebită acelor proiecte „soft” puternic înrădăcinate local, de o valoare financiară redusă dar care aduc plus-valoare și creează condițiile pentru o dezvoltare viitoare puternică:

În perioada actuală 2014-2020, procedura de elaborare a Strategiilor Integrate s-a modificat, apărând Documentul Justificativ ca pas intermediar între SIDU și elaborarea propriu-zisă a cererilor de finanțare. URBASOFIA are experiența elaborării SIDU atât pentru orașe al cărui parcurs de planificare strategică începe acum, cât și pentru cele ce vor să își reactualizeze documentațiile de planificare. Putem oferi asistență pe toată durata procesului, și până la implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă:

 

Ne puteți contacta pentru elaborarea sau actualizarea unui SIDU utilizând formularul de contact sau prin e-mail la adresa office@urbasofia.eu.