Gloria ZAGAGLIONI

gloria.zagaglioni@urbasofia.eu

Cu un master în științe internaționale și diplomatice, specializată în politici de dezvoltare și procese de preaderare din țările Europei de Est, Gloria are 14 ani de experiență profesională în scrierea și implementarea proiectelor de dezvoltare și consolidare a capacității în cadrul UE și fondurile organizațiilor internaționale. Inclusă în baza de date a experților DG Regio, ea a implementat proiecte și strategii de dezvoltare teritorială și planuri pentru autoritățile locale, fiind de asemenea implicată în mai multe proiecte la nivelul administrației centrale, pentru formularea și evaluarea politicilor publice (adică dreptul muncii) și programe (SAPARD și POR 2014-2020). Este trainer certificat și Green Belt Lean Six Sigma, pentru analiza și îmbunătățirea proceselor administrative. În Urbasofia, este implicată în prezent și ca expert ad-hoc în sprijinul construirii în lemn a orizontului 2020, având rolul principal de a facilita valorificarea rezultatelor cercetării în strategiile, procedurile și practicile de dezvoltare a orașelor.