clau

DR. Sociologist Claudia Petrescu

Sociologist

Email: claucaraiman@yahoo.com

Claudia Petrescu este sociolog, deținând un doctorat în sociologie la Universitatea din București. Ea are experiență în cercetare socială de mai mult de 10 ani in diferite domenii, cum ar fi educația, dezvoltarea locală, servicii sociale, economia socială și calitatea vieții. Are o vastă experiență în cercetare, de la proiectare, la analiza cantitativă și calitativă a datelor cât și elaborarea de rapoarte de cercetare . Ea lucrează ca expert în proiecte naționale și internaționale.
Din 2003 a fost implicată în programe de cercetare pentru studierea procesului de dezvoltare locală în diferite zone din Romania -  participarea stakeholderilor din comunității, antreprenoriatului local, serviciile sociale, parteneriatul public-privat, asocierea și cooperarea între actorii locali, incluziunea socială, ocuparea forței de muncă a grupurilor vulnerabile, educație etc.
Din 2009, ea a lucrat ca expert social în diverse proiecte de dezvoltare urbană pentru municipalități / regiuni din România, cum ar fi: Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în București, Master Plan Regional pentru Regiunea Europeana de Sud Est  pentru perioada 2014-2020, Ghid metodologic proiect integrat Urban,  Plan Urbanistic Cetatea Alba Iulia,  Strategia de dezvoltare Zona Metropolitană Cluj Napoca pentru perioada 2016-2020 sau Atlasul Social Urban.
În URBASOFIA, ea a lucrat în proiecte "Experiență pentru Eficiența - Parteneriat Regional pentru servicii ocupaționale de calitate" și de "Strategia de dezvoltare Zona Metropolitană Cluj Napoca pentru perioada 2016 -2020".

poza manu

ASIST. DRD. URB. MANUELA NEGRILA

Assistant Manager

Email: manuela.negrila@yahoo.com

Manuela Negrila este urbanist, MSc în management urban și în prezent doctorand si asistent universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.
Rolul în proiect SUNSHINE - consultant pentru URBASOFIA să elaboreze raportul socio-economic.