FairMobility

Funding program: Driving Urban Transition – DUT
Topic: 15mC Transition Pathway (Orașul de 15 minute)
15mC subiectul 2: Promovarea opțiunilor durabile pentru mobilitate personală și logistică în zonele periferice urbane
15mC subiectul 3: (Re)imaginarea spațiile publice urbane și străzile pentru cartiere vibrante și durabile
Tipul de proiect: Abordare orientată spre inovare
Cod proiect: Cod de proiect: / F-DUT-2022-0184
Bugetul proiectului: 1.468.456,18 €
Coordonator proiect: Centrul Tehnologic al Energiei sub Universitatea de Științe Aplicate din Landshut
Durata proiectului: 36 de luni (01.2024-12.2026)

Descriere
Mobilitatea echitabilă va îmbunătăți mobilitatea pentru femeile și minoritățile de gen din orașele mici și zonele rural-urbane, unde problemele de accesibilitate sunt majore. Principalul obiectiv este de a crește în rângul grupurilor amintite mai sus legitimitatea, sentimentul de siguranță și plăcerea de a se deplasa în oraș. Acest lucru va fi realizat prin readaptarea colectivă a politicilor și orientărilor privind mobilitatea și prin regândirea ofertelor de mobilitate, precum și prin regândirea spațiilor fizice. De asemenea, proiectul își propune să creeze servicii urbane mai sigure, competitive și atractive pentru toate grupurile sociale. O metodologie urbană incluzivă pentru dezvoltarea de opțiuni de mobilitate personalizate, creată împreună cu utilizatorii lor țintă, reprezintă abordarea inovatoare adoptată de proiect. Pe baza unor învățăminte aprofundate, a testării în două cazuri de studiu ale unor municipalități periferice (Creil în Franța, Ebensee în Austria) și prin valorificarea competențelor unui consorțiu multidisciplinar și internațional, Fair Mobility va co-construi principii de proiectare pentru o mobilitate echitabilă în orașe și zone rurale. Scopul este de a inova procedurile de mobilitate și de accesibilitate, permițând viitorilor utilizatori să aibă un impact real asupra comportamentelor de mobilitate ale cetățenilor în mod sistematic, reducând astfel inegalitățile de gen, de vârstă și etnice. O societate diversă care împărtășește în mod echitabil viața publică poate evolua într-un ecosistem sănătos care se poate reînnoi și se poate readapta la provocările viitoare, inclusiv la schimbările climatice.

Rolul URBASOFIA

În cadrul proiectului FairMobility, URBASOFIA își asumă un rol central în mai multe pachete de lucru. În cadrul pachetului de lucru 2, URBASOFIA conduce taskul 2.2, axată pe inventarul comparativ al instrumentelor și politicilor, contribuind la un rezultat care va aborda politicile și instrumentele de mobilitate incluzivă în Europa. Trecând la Pachetul de lucru 3, în care URBASOFIA conduce sarcina principală cu privire la Dezvoltarea de soluții, din care va rezulta Catalogului de soluții pentru mobilitate echitabilă si care dezvoltă programe de proiect pentru măsuri de mobilitate echitabilă și incluzivă. În cele din urmă, în Pachetul de lucru 4, URBASOFIA gestionează realiazarea Catalogului de principii de proiectare a mobilității echitabile și facilitează FariMobility Feedback Culture privind mobilitatea echitabilă. De-a lungul acestor taskuri, URBASOFIA se implică activ în interacțiunile cu părțile interesate, oferind contribuții și expertiză cuprinzătoare pentru a ghida dezvoltarea și implementarea politicilor de mobilitate echitabilă și incluzivă atât la scară locală, cât și la scară mai largă.