INCA

Apel: HORIZON -CL2-2021-DEMOCRACY-01 (Protecting and nurturing democracies)

Subiect: HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02

Tipul acțiunii: HORZION – RIA

Număr propunere: 101061653

Acronim: INCA

Titlu: INcrease Corporate political responsibility and Accountability

Tipul modelului de acord de grant: HORIZON Action Grant Budget-Based

Durata proiectului: 42 months ( 10.2022 – 03.2026) Bugetul proiectului: € 2 999 991,25

Descriere

Proiectul INCA investighează impactul pe care platformele digitale, cunoscute sub acronimul de GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), îl au asupra democrației, instituțiilor și opiniei publice europene.

INCA își propune să definească forme de susținere a încrederii în instituții și noi modele de guvernare capabile să combine creșterea platformelor cu incluziunea socială și participarea cetățenilor la procesele decizionale, concentrându-se pe aplicarea metodologiilor de implicare a părților interesate în trei contexte diferite (București, Bologna și Barcelona) în vederea creării de laboratoare de inovare deschisă. Proiectul urmărește, de asemenea, să stimuleze modele de afaceri și relații industriale alternative, astfel încât GAFAM și alte platforme să devină responsabile față de echitatea socială, păstrându-și în același timp inovația. Obiectivele principale ale acestui proiect sunt de a clarifica influența GAFAM asupra opiniei cetățenilor europeni care condiționează procesul democratic. 

În cele din urmă, INCA nu este doar un proiect de cercetare, ci și un proiect politic, având ambiția de a crea un grup de reflecție care va examina evoluția relațiilor dintre GAFAM, politică și societate și va organiza o serie de activități culturale care să vizeze și să mențină vie gândirea critică a cetățenilor.

Rolul URBASOFIA

În cadrul proiectului INCA, URBASOFIA  este  implicată în mai multe pachete de lucru. În cadrul Pachetului de lucru 7, URBASOFIA  se  concentrează pe cartografierea comunităților locale de cetățeni și a principalelor părți interesate care urmează să se implice în mod activ în dezvoltarea  Open Innovation Lab (OIL)  din București, organizând interviuri, focus-grupuri și alte activități pentru înființarea Laboratorului. În cadrul Pachetului de lucru 10, UBASOFIA se va implica constant în activități de comunicare și diseminare atât la nivel național, cât și transnațional .