Acronim: Kavala 2,030

Titlu: Agenda Urbană Strategică Integrată  pentru Kavala 2,030
Beneficiar: Municipiul Kavala, Grecia prin Proiectul Status
Durata: noiembrie 2013 - decembrie 2014

Olandezii au o vorbă: "Permanent încă merge înapoi". Acest lucru este foarte adevarat pentru Kavala. Cum lumea se schimbă rapid în jurul nostru, majoritatea părților interesate sunt de acord că în continuare să dezvoltarea orașului perpetuată în același mod ca și în trecut, nu este o opțiune. Dacă Kavala dorește să evite stagnare sau chiar declin, aceasta trebuie să se adapteze la cerințele lumii contemporane.

În acest mod de gândire, Urbasofia și echipa de experți implicate în crearea Strategiei Urbane Kavala (Cristina Tartari - TASCA Studio, Derek Martin, Joep de Roo, Daniela Patti și Levente Polyak - Eutropian) au conceput pilonii de dezvoltare pentru orașul:

 

 

kavalaaaalalala

 

Acesta a fost scopul Agendei, de a oferi nu numai orașului un document strategic de dezvoltare aprobat de către toate părțile interesate și bazată pe pilonii cheie menționate mai sus, dar pentru a genera următoarea linie de proiecte transversale,  de scară largă care urmează să fie puse în aplicare în perioada de programare 2014-2020, urmărind utilizarea fondurilor structurale, precum și dezvoltarea de parteneriate și condiții favorabile pentru investițiile private. Prin Agenda STATUS și pentru a beneficia de avantajele dorite în Kavala, au fost prevăzute inițiative care ar:

  1. Asigura  integrarea perfectă a funcțiilor urbane propuse existente și noi (de exemplu, spații publice deschise, Centrul Urban, facilități turistice existente și propuse),
  2. Furniza instrumentele, cadrul temporal și financiar pentru Kavala pentru a atinge obiectivele sale și de a dezvolta patrimoniu cultural, potențialul său turistic și economic;
  3. Asigura dezvoltarea în concomitent cu protecția și valorificarea resurselor naturale ample în cadrul municipiului (în special în zona de est) și a patrimoniului cultural existente la Philippi, pentru care o cerere la UNESCO a fost prezentată recent;
  4. Asigura mecanismul de participare directă a principalele grupuri interesate, într-un proces de co-design, mai degrabă decât de consultare sau informare, pe termen lung, de construcție a bunei guvernanțe în Kavala.

aqueduct

directii

kavala plansa 1

kavala plansa 2

kavalaaaalalala

strategic plan

water front

kavala plansa 2

water front

strategic plan

directii