Experience for Efficiency

Nume "Experiență pentru eficiență - Parteneriat Regional pentru servicii de ocupare a forței de muncă de calitate", ID 141973

Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)

Perioada de implementare: mai 2014 - august 2015

Partener Coordonator CEDS - Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială

Bugetul total 7,261,712.96 RON

Proiectul "Experiență  pentru eficiență" - Parteneriat Regional pentru servicii de ocupare a forței de muncă de calitate", ID 141973, este finanțat din Fondul Social European, POS-DRU 2007-2013 și reprezintă un parteneriat între Urbasofia și CEDS (Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială), Municipalitatea Alba Iulia și partenerul transnațional Erfap Lazio.Proiectul își propune să faciliteze accesul la ocuparea forței de muncă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi rromi, tineri instituționalizați, femei și persoane cu dizabilități.

Proiectul are următoarele obiective:

 1. Creșterea motivației și dezvoltarea stimei de sine pentru un număr de 650 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, ajutându-i să-și crească încrederea în propria lor putere pentru a putea depăși obstacolele fizice și psihologice și pentru a-și îmbunătăți calificările profesionale și experiența, prin furnizarea unor servicii speciale, consiliere socială și de servicii de orientare.
 2. Dezvoltarea și furnizarea de măsuri integrate și sustenabile pentru ocuparea forței de muncă prin furnizarea de programe de formare și recalificare pentru creșterea individuală și dezvoltarea competențelor pentru 650 de persoane.
 3. Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de schimbare a atitudinii sociale față de grupurile vulnerabile pentru un grup țintă de 150 de persoane: personal public și privat de furnizarea de servicii sociale și sprijin privind ocuparea forței de muncă pentru grupurile vulnerabile, administrația locală, precum și pentru persoanalului și managerilor aferenți centrelor de incluziune socială.
 4. Reducerea disfuncțiilor sociale printr-o campanie de informare cuprinzătoare privind importanța participării la programele de formare pentru un stil de viață sănătos pentru totalul de 800 de participanți aparținând grupurilor țintă ale proiectului.
 5. Măsurarea impactului și eficienței politicilor, măsurilor și intervenții oferite persoanelor cu risc de excluziune socială printr-un studiu care ilustrează grafic strategiile și politicile promovate pentru zonele cu polarizarea socială puternică.
 6. Facilitarea accesului la locuri de muncă și locuri de muncă pentru cetățeni expușu riscurilor din zonele de implementare a proiectului, prin transfer transnațional de bune practici de la partenerul italian Erfap Lazio.

Rezultate așteptate:

 • 650 de persoane ce vor beneficia de formare / recalificare; Certificari ANC pentru un minim de 550 de persoane;
 • 4 ateliere de lucru și 8 dezbateri - evenimente de informare și conștientizare pentru 150 de membri aparținând grupului țintă;
 • 4 Centre de Incluziune Socială în Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, București-Ilfov și Regiunea Centru;
 • studiu ce vizează evaluarea impactului și eficacității măsurilor și intervențiilor oferite persoanelor cu risc de excluziune socială;
 • 4 exemple de bune practici identificate și relevante pentru anumite regiuni de implementare;
 • 2 vizite de studiu organizate de partenerul transnațional.

URBASOFIA este implicată în toate activitățile proiectului, dar aduce în special expertiza sa în proiect prin implicarea în următoarele activități:

 • organizarea și desfășurarea a 4 ateliere de lucru și 10 dezbateri, evenimente de informare, diseminare și conștientizare;
 • desfășurarea campaniei de informare a proiectului pentru 800 de participanți din grupurile țintă;
 • efectuarea unui studiu de evaluare a impactului și a eficienței măsurilor de sprijin și intervențiillor oferite în cadrul proiectului pentru persoanelor cu risc de excludere socială, prin:
 1. un plan zonal socio-economic pentru regiunile și zonele participante;
 2. un poster-plan pentru identificarea zonelor cu risc ridicat de polarizare socială;
 3. Un Atlas GIS inovator pentru zonele cu risc major de excluziune socială, segregare și disfuncții sociale, ce va fi folosit ca un instrument dinamic și ușor de actualizat pentru a monitoriza starea socială a regiunilor.

PROJECT DELIVERABLES