Woodcircles

Titlu: Soluții sustenabile integrate, cir culare și susținute digital pentru minimizarea deșeurilor și stocarea carbonului în clădiri și sectorul de construcții 

Acronim: WOODCIRCLES

Program de finanțare: Orizont Europa

Topic: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-01-two-stage

Tip de proiect: Cercetare aplicată și inovare/implementare

Codul proiectului: 101082184-2

Bugetul proiectului: 8 918 562.50 EUR

Solicitant proiect: Danish Technological Institute (Institutul Tehnologic Danez)

Durată: 48 luni (01.06.2023 – 31.05.2027)

Rezumatul proiectului

Sectorul de construcții este responsabil pentru peste 35% din totalul de deșeuri generate la nivelul Uniunii Europene, iar la nivel global, pentru aproximativ 50% din toate resursele extrase și estimativ 5-12% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. WOODCIRCLES va contribui semnificativ la reducerea acestor numere prin dezvoltarea soluțiilor circulare inovatoare pentru construcții durabile din lemn. Scopul este de a scădea gradul de dependență al Europei de resurse neregenerabile, diminuând emisiile de gaze cu efect de seră, generarea de deșeuri, și oferind totodată pe termen lung rezervoare de carbon și înlocuirea produsele pe bază de combustibili fosili și cu consum intens de carbon.  

Consorțiul va dezvolta noi lanțuri de valoare adăugată pentru reciclarea deșeurilor din lemn și va optimiza soluții integrate de proiectare pentru dezasamblare în construcții cu scopul creșterii semnificative a ratei de reciclare a lemnului în acest sector. Va fi prototipată o instalație de sortare și producție,  ”Moara Urbană” (Urban Sawmill), capabilă să transforme deșeurile din construcții din lemn neomogen cu valoare redusă în produse de referință, standardizate și rentabile.


WOODCIRCLES va integra instrumente și soluții digitale, creând gemeni digitali pentru demonstranții la scară largă, din viața reală – „Moara Urbană” și sistemele prototipale de construcție, confirmând astfel beneficiile tehnologiei pentru sectorul de construcții bazat pe circularitate. 

Rolul Urbasofia

Activitățile pilonului 3 – implicarea și pilotarea orașului (WP6) vor fi conduse de URBASOFIA și se vor concentra pe adoptarea și  implementarea soluțiilor WOODCIRCLES la nivel local, implicând orașe și grupuri locale de părți interesate din ROTTERDAM, TARTU și TORINO. Obiectivele sunt de a integra metode noi de identificare a deșeurilor lemnoase precum și de sortare, trasabilitate și circularitate a  acestora (Digital Twins – „Gemeni Digitali”, BIM- Building Information Modeling „modelarea informațiilor de construcție”). Se urmărește și integrarea procesului de sortare, manufacturare și dezasamblare a clădirilor prototipale, precum și a noilor modele de guvernanță pentru consolidarea piețelor locale/regionale de materiale secundare.

Pentru a asigura un impact la nivel european, cu implicarea tuturor partenerilor, vom dezvolta, de asemenea, o metodologie și un set de instrumente WOODCIRCLES, care va conține soluții co-dezvoltate și opțiuni strategice pentru abordarea blocajelor normative, de planificare și ale lanțurilor valorice asociate operării infrastructurii bazate pe circularitate a lemnului. Se urmărește asigurarea: (i) sustenabilității și extinderii infrastructurii dezvoltate la nivel de oraș pilot; (ii) opțiunilor/cerințelor de replicare pentru alte orașe relevante.