WEBINAR SPIRE – Orașe postindustriale și economie verde

Tocmai am avut primul webinar dintr-un set de cinci. Subiectul pe care l-am abordat a fost “Orașele postindustriale și economia verde”, un subiect tematic care se referă la Baia Mare și proiectul SPIRE.
În calitate de speakeri, am avut oameni inspirați, care lucrează în domeniul conex: Raffaele Barbato (Urban Innovative Actions), Pietro Elisei (UIA și URBACT Expert), Luigi Iannitti și Valerio Manelfi (RESET), Sabina Leopa (Urbasofia). Printre subiectele pe care le-am discutat s-au regăsit: rolul important al experimentării și al transferului de cunoștințe / starea orașelor industriale și oportunitățile sale / trecerea către un comportament mai ecologic / lanțuri de valoare durabile ale energiei verzi / starea de poluare din Baia Mare împotriva ambiției și obiectivelor SPIRE. Discuția este una captivantă, cu accent pe soluții inovatoare și creative pentru viitorul orașelor post-industriale. SPIRE Baia Mare are obiectivul de a permite regenerarea urbană, socială și economică. Verificați webinarul complet mai jos și rămâneți la curent cu următorul pe 3 noiembrie Noi considerente despre participarea și co-crearea în timpuri de distanțare socială.

Our webinar today was extraordinary and this is thanks to the speakers, the participants in the discussions and all of…

Publicată de SPIRE Baia Mare pe Marţi, 20 octombrie 2020

Proiectul ROCK – ultimele noutăți

Proiectul ROCK (www.rockproject.eu) nu este numai un proiect finanțat prin H2020 în domeniul cercetării și inovării, dar acesta stabilește și un cadru esențial pentru abordarea patrimoniului cultural în societatea contemporană, luând în considerare nevoile și cerințele sale în continuă schimbare, care în cele din urmă se transformă în noi provocări urbane, dar și oportunități. Ca proiect pilot pentru Uniunea Europeană, ROCK a adus contribuții valoroase la Parteneriatul pentru Cultură și Patrimoniul Cultural, promovat de Agenda Urbană pentru UE.

Deoarece prima jumătate a proiectului a fost orientată către procesul de mentorat, care a implicat transferul de cunoștințe și coaching din orașele model (Atena, Cluj-Napoca, Eindhoven, Liverpool, Lyon, Torino și Vilnius) către orașele replciatoare (Bologna, Lisabona și Skopje), precum și pregătirea acțiunilor de implementare și demonstrație, orașele ROCK sunt acum pregătite să intre în stadiul de experimentare cu instrumente și tehnologii inovatoare pentru optimizarea și regenerarea patrimoniului cultural. Principalele priorități abordate de orașele ROCK sunt următoarele: reziliența patrimoniului cultural, integrarea modelelor de guvernanță colaborative și a noilor scheme de finanțare, patrimoniu cultural și sustenabilitatea mediului, precum și procese de regenerare urbană determinate de reutilizarea adaptabilă a patrimoniului cultural și transformarea creativă a orașelor din jur.

Rolul URBASOFIA, dincolo de sprijinirea orașelor în planificarea acțiunilor și implementarea inițiativelor lor, constă în co-facilitarea cu EUROCTIES, TU / e și ICLEI a schimbului de cunoștințe și a practicilor de succes între orașele ROCK, urmând o abordare cluster axată pe 5 piloni cheie:

• abordări participative și incluziune socială;

• Noi modele de guvernanță pentru orașe creative, durabile și circulare;

• Noi instrumente și tehnologii pentru accesul la CH și percepția privind siguranța;

• Noi modele de finanțare și de afaceri;

• Noi abordări pentru creșterea urbană orientată spre verde.

Intrând în ultima sa etapă de implementare, proiectul ROCK a produs deja un set de rezultate valoroase legate de rolul patrimoniului cultural ca o resursă pentru dezvoltarea urbană valorizând în același timp dimensiunile sale sociale și economice. Puteți accesa o gamă largă de produse de comunicare și diseminare, cum ar fi:

Rămâneți conectați pentru un an intens, cu o mulțime de rezultate din orașele și partenerii ROCK!

Ne puteți urmări pe următoarele: site-ul ROCK  https://rockproject.eu/news-events, pagina de Twitter https://twitter.com/ROCK_H2020 și canalul YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCnqIJ9RBiLzBEta4cykn-Q

ATTRACTIVE DANUBE – Atelier Brașov, 7 Mai 2019

Cel de-al doilea seminar de creștere a capacităților din cadrul proiectului ATTRACTIVE DANUBE –  Îmbunătățirea capacității pentru creșterea atractivității teritoriale a regiunii Dunărea“ a avut loc în data de 7 mai la Brașov. Întrucât URBASOFIA a mai ținut un seminar la Brașov anul trecut, cu scopul de a selecta indicatori definitorii pentru atractivitatea teritorială a României, am considerat că un al doilea atelier dedicat rezultatelor proiectului organizat în Brașov va asigura continuitatea procesului de informare și cooperare cu publicul țintă din zonă.

Seminarul a avut ca scop promovarea livrabilelui acestuia – manualul pentru elaborarea politicilor de planificare și cele două platforme de monitorizare a atractivității teritoriale – cea națională (TAMP) și cea internațională (CO-TAMP). Acesta a fost împărțit în două secțiuni principale: o serie de prezentări susținute de către Drd. Urb. Sabina Leopa si Dr. Pietro Elisei, și o serie de tip seminar dedicat platformelor și Manualului pentru Planificarea Politicilor Publice urmat de o discuție liberă cu participanții.

 

La eveniment au participat 14 reprezentanți ai următoarelor instituții: Primăria Brașov, Primăria Hărman, Agenția Metropolitană Brașov, Consiliul Județean Brașov, ICEBERG, Proteus Diona, F.P.I.P., Cluster Green Energy, IJC Brașov, Asociația CINAQ.

Întâlnirea s-a încheiat cu o serie de concluzii desprinse de domnul Pietro Elisei și cu informarea participanților cu privire la pașii următori pentru URBASOFIA, în ceea ce privește proiectul Dunărea Atractivă.

 

 

Invitație: Cel de-al treilea atelier de lucru Attractive Danube

INVITAȚIE

de participare la cel de-al treilea atelier de lucru național

„ATTRACTIVE DANUBE – Îmbunătățirea Capacității pentru Creșterea Atractivității Teritoriale a Regiunii Dunărea”

 

Pe fondul unui declin demografic, nu numai în România cât în toată Europa de Sud-Est, politicile de atenuare a efectelor socio-economice se confruntă cu dificultăți în implementare. Este necesară o abordare concertată, care să trateze cauza, nu efectul acestor trend-uri descendente: De ce este „mai bine” în altă parte – sau nu suficient de atractiv aici? Cum definim, cuantificăm și consolidăm atractivitatea teritorială la nivel național?

Fiecare teritoriu are un set de capitaluri proprii și active care îl pot face competitiv în comparație cu alte destinații de locuire, investiții, turism. Prin bună guvernanță, politicile pot crea condiții pentru maximizarea potențialului endogen pentru dezvoltare, sporind astfel atractivitatea teritoriilor pentru locuitorii săi, pentru vizitatori și pentru întreprinderi. Proiectul transnațional „ATTRACTIVE DANUBE – Îmbunătățirea capacității pentru creșterea atractivității teritoriale a regiunii Dunărea“ tratează tema capitalizării elementelor specifice de potențial ce compun această regiune a Europei.

În calitate de partener cheie al acestui proiect, URBASOFIA propune un dialog deschis, activ și constructiv cu toți actorii relevanți și factorii de decizie implicați în procesul de fundamentare și elaborare a politicilor de planificare și dezvoltare. Acest dialog ia forma a 3 ateliere de lucru (workshop-uri) ce se derulează în perioada Iunie 2017 – Martie 2018, primul fiind organizat în data de 29 iunie 2017, la sediul Registrului Urbaniștilor din România, București, iar al doilea, la sediul Primăriei Municipiului Brașov, în data de 18 Octombrie 2017.

Obiectivul ultimei întâlniri îl constituie agrearea setului de indicatori-cheie pentru evaluarea și monitorizarea atractivității teritoriale a țării noastre în cadrul Regiunii Dunărea. Indicatorii rezultați vor fi introduși într-o platformă online cu acces liber, TAMP – Territorial Attractiveness Monitoring Platform, alături de informații echivalente din toate celelalte țări ale regiunii Dunărea (Austria, Germania, Bulgaria, Croația, Bosnia și Herzegovina, Slovenia, Ungaria, Rep. Cehă și Slovacia).

URBASOFIA vă invită să participați la cel de-al treilea atelier de lucru național din proiectul ATTRACTIVE DANUBE, eveniment ce va avea loc cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Marți, 27 Martie 2018, începând cu ora 17:00, în Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) Cluj-Napoca, în clădirea Casino din Parcul Central.

În speranța că subiectul este de interes pentru dumneavoastră, vă invităm să confirmați prezența dumneavoastră până vineri, 23 Martie 2018, la adresa de e-mail sabina.leopa@urbasofia.eu, sau la numărul de telefon (+40) 773 702 216.

 

Cu deosebită considerație,

Dr. Pietro ELISEI,

Director URBASOFIA SRL

proGIreg – Infrastructură ecologică productivă pentru regenerarea urbană post industrială

Ultima noastră propunere pentru programul Orizont 2020 a fost aprobată și este în prezent, în faza de pregătire!

Alături de alți 34 de parteneri, dintre care patru orașe de prim rang (Dortmund (DE), Turin (IT), Zagreb (HR), Ningbo (CN)), vom lucra în următorii cinci ani pentru stabilirea laboratoarelor vii în zonele urbane, care se luptă cu provocarea regenerării post industriale.

ProGIreg Living Labs va dezvolta NBS (soluții naturale, eco), care aparțin cetățenilor și sunt co-dezvoltate de către părțile interesate de stat, de piață și de către societatea civilă. Cinci orașe din Europa de Est și de Sud (Cascais PT, Cluj-Napoca RO, Piraeus GR, Sofia BG, Zenica BA) vor coordona procesul de cercetare pentru a asigura replicabilitatea si adaptabilitatea la contextul lor local, rezultând planuri urbane pentru implementarea NBS . Acestea includ: regenerarea solurilor industriale, a compușilor biotici, crearea agriculturii urbane (integrând astfel comunitatea) și reactivarea coridoarelor albastre, ale râurilor, astfel încât să fie accesibile comunității.

URBASOFIA va conduce analiza spațială în orașele implicate în acest proiect, orientându-le în transpunerea incluziunii socio-culturale, a sănătății și a bunăstării, a restaurării ecologice, de mediu și a domeniilor economice și de evaluare a pieței muncii la nivel spațial-urban. Vom asista de asemenea, orașele, în crearea unor planuri urbane adaptate local pentru punerea în aplicare a soluțiilor inovatoare NBS.

Agenda politică a UE în domeniul cercetării și inovării privind soluțiile naturale, eco urmărește să poziționeze UE ca lider în “Inovarea cu natura” pentru societăți mai durabile și mai rezistente – proGIreg conduce această ambiție, fiind una dintre primele Inovații Acțiuni de punere în aplicare a agendei UE R & I privind NBS.

Prin urmare, URBASOFIA este foarte încântată să participe la această inițiativă și să contribuie la cunoașterea europeană, a planificării urbane și regionale în vederea implementării laboratoarelor vii în cele mai inovatoare orașe ale Europei!

Sursă: EC. EUROPA.EU

BoostINNO – Stimularea inovării sociale

website

Facebook

În perioada octombrie – decembrie 2017, în cadrul proiectului BoostINNO Urbact III, au fost organizate trei activități în Baia Mare:

Imaginea / tabloul cartierului a urmărit să încurajeze cetățenii să identifice atât problemele cu care se confruntă în cartiere, cât și găsirea unor soluții viabile pentru aceștia.
Două evenimente Boostino Talks (18 octombrie și 20 noiembrie) pentru promovarea conceptelor de inovare socială, exemple de bune practici, metode și mijloace de participare activă și implicare în viața comunității. În cadrul acestor evenimente, tema principală a fost inovarea socială prin IT & C, o prezentare susținută de un vorbitor local, Sorin Pop.
Forumul deschis ULG (7 decembrie) a urmărit să discute rezultatele activităților BoostINNO și să definească principalele elemente strategice, zona pilot a Planului Integrat de Acțiune.

sub>urban – Reinventarea periferiei

website

Facebook

Twitter

Recent, echipa URBASOFIA a participat într-o excursie la Marsilia (Franța), împreună cu reprezentanții orașului Baia Mare, cu scopul de a oferi perspective asupra provocărilor și soluțiilor locale privind procesele de reînnoire urbană. Orașul Dusseldorf și zona Metropolitană s-au alăturat călătoriei. Scopul a fost de a aprofunda subiectul renovării și reînnoirii urbane pe care orașele o împărtășesc. În cadrul acestei întâlniri au fost invitați experți potriviți acestei teme.

În timpul excursiei, am vizitat proiectele de reabilitare urbană din orașul Marsilia (ghidată de Marseille Rénovation Urbaine), acordând o atenție deosebită celor trei cartiere diferite:

La Castellane – un cartier cu o densitate mare, organizare labirintică, integrare slabă în topografie, izolarea orașului din cauza infrastructurii. Este un cartier caracterizat de insecuritate socială și delincvență asociată cu traficul de droguri. http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/17-quartiers-17-grands-projets/la-castellane-280.html
Saint Paul – un set de 222 unități de locuit sociale, cu un drum de acces, fiind caracterizat de izolare. http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/saint-paul/le-nouveau-visage-de-saint-paul-247.html
Saint Mauront – o suburbie a vechiului port, aproape de centrul orașului, un district care concentrează locuințe private foarte degradate și dăunătoare sănătății, cu un nivel ridicat de sărăcie al populației, precum și dificultăți de comunicare. http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/saint-mauront/le-nouveau-visage-de-saint-mauront-245.html

REFILL

În ultima perioadă, REFILL Cluj s-a concentrat pe definirea principalelor aspecte ale Planului Integrat de Acțiune pentru orașul Cluj-Napoca, care au fost prezentate și în cadrul reuniunii transnaționale de la Ostrava, organizată în septembrie. În paralel au fost organizate câteva întâlniri locale pentru a defini abordarea strategică pentru utilizarea temporară a spațiilor vacante din Cluj-Napoca.

În plus, a fost organizată o explorare urbană în zona pilot a proiectului: Cartierul Gării, Parcul Feroviarilor și malul Someșului (link-ul de aici).

Dunărea atractivă – consolidarea capacităților pentru a spori atractivitatea teritorială a regiunii Dunării

Prin proiectul ATRACTIVE DANUBE, ne continuăm activitatea de identificare, în cadrul unui grup multipartit, a celor mai relevanți indicatori la nivel regional, județean și local, care pot fi utilizați pentru a analiza și monitoriza atractivitatea teritorială în contextul EUSDR.

Al doilea atelier național “Dunărea Atractivă” a fost organizat de URBASOFIA în data de 18 octombrie 2017, la Brașov, cu sprijinul Agenției Metropolitane Brașov, Primăria Brașov și Asociația CLUSTERO. Întâlnirea a făcut parte dintr-o suită de trei ateliere în cadrul proiectului ATRACTIVE DANUBE, care vizează identificarea în comun a seturilor de indicatori specifici naționali, care să fie integrați într-o platformă web, accesibilă pentru oricine este interesat, denumită astfel Platforma Națională de Monitorizare a Atractivității Teritoriale (N-TAMP). Prima întâlnire de lucru a avut loc în data de 29 iunie 2017 la București și a fost organizată la Registrul Urbaniștilor din România, cu scopul de a dialoga cu profesioniști, instituții și nivelul administrativ central. În urma acestei discuții, întâlnirea din data de 18 octombrie a fost organizată pentru a aduce discuția mai aproape de problemele, soluțiile și specificul local, dar și trăsăturile regionale specifice din România.

Întâlnirea de cinci ore a fost una productivă – au fost analizate multe nevoi locale importante și trăsături teritoriale specifice la nivel regional și național, iar participanții au identificat și clasat pe baza importanței, un prim set de categorii de indicatori de atractivitate teritorială. Acești indicatori vor completa cei 22 de indicatori generali ATTRACT-SEE dezvoltați anterior, pe care se bazează proiectul ATRACTIVE DANUBE. Mai multe informații despre atelier și minutele complete sunt disponibile AICI.

În februarie 2018, vom organiza al treilea atelier național și de asemenea vom prezenta platforma N-TAMP pentru prima dată utilizatorilor și părților interesate.

Dacă doriți să participați la această inițiativă, să participați la cel de-al treilea atelier sau grupul de lucru privind Indicatorii Naționali de Atractivitate, vă rugăm să ne contactați!

ROCK – Regenerarea și Optimizarea Patrimoniului Cultural în orașele de cunoaștere și creative

 

Project website

După o reușită lansare în iunie 2017, proiectul ROCK a continuat implementarea la același standard. În acest context, URBASOFIA, în calitate de lider al sarcinii 2.5 – Implementarea inițiativelor privind modelele de roluri, a inițiat un tur al vizitelor de sprijin în orașele: Vilnius, Eindhoven, Liverpool, Torino, Cluj-Napoca, Atena și Lyon.

O scurtă comunicare despre ceea ce am descoperit în timpul vizitelor și despre discuția fructuoasă pe care am avut-o în anii ’70:

URBASOFIA a participat la prima vizită de suport la Vilnius. Pietro Elisei și Miruna Drăghia se pregătesc pentru furnizarea unei metodologii personalizate pentru faza de implementare a rolului inițiativelor orașelor model.

În data de 24 octombrie, URBASOFIA a participat la cea de-a doua vizită la fața locului, pentru proiectul ROCK din Eindhoven, unde experții URBASOFIA s-au întâlnit cu reprezentanți ai municipalității din Eindhoven (Marianne Willemsen și Sandra de Bres) și TU Eindhoven (reprezentat de Gamze Dane). Întâlnirea a avut loc la Strijp-S Urban Regeneration Office. Alwin Beernink, directorul biroului, a ilustrat strategia actuală de regenerare a acestui domeniu, o expresie vie a patrimoniului material și imaterial al companiei Philips. O moștenire a creativității și a produselor inovatoare care au influențat modul de trai la scară globală. Prima parte a întâlnirii a fost axată pe modul de a stabili cel mai bine o metodologie pentru implementarea ulterioară și cum să contextualizeze contribuția partenerilor tehnologici ROCK, fiind urmată de o vizită la fața locului. În timpul vizitei la fața locului, proiectele “inteligente” care se desfășoară deja în zona Strijp S au fost testate de echipa URBASOFIA. Una dintre cele mai importante considerații ale întâlnirii evidențiază faptul că principiile serviciilor de gândire, în primul rând, și apoi colectarea datelor necesare pentru a le proiecta și operaționaliza, pentru a evita colectarea de date fără scop. Soluțiile inteligente la scară mică și eficiente care rulează în Strijp S fac acest cartier unul dintre puținele exemple din Europa, experimentând cu adevărat schimbarea care va caracteriza orașele noastre europene în următorii ani: o bună practică în curs de desfășurare.

URBASOFIA a participat la cea de-a treia vizită la fața locului pentru proiectul ROCK, desfășurată în data de 26 octombrie, în Liverpool. Experții URBASOFIA (Miruna Drăghia și Pietro Elisei) au fost întâmpinați de reprezentanții Consiliului Local din Liverpool (Lesley Woodbridge, Jen Caine, Claire Perry și Lisa Houghton) și Alan Smith. Reuniunea a avut loc la Consiliul municipal din Liverpool, unde se întâlnesc departamentele de regenerare urbană, culturală și financiară. Clădirea a fost o bună ilustrare a procesului de regenerare. Nu numai clădirile de patrimoniu cultural au fost principalul aspect discutat în cadrul reuniunii, ci și utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru a spori vizibilitatea și înțelegerea patrimoniului cultural, prin intermediul mijloacelor digitale de interpretare.

Echipa URBASOFIA (Sabina Leopa și Miruna Drăghia) a participat la o vizită de două zile la întâlnirea de la Torino pentru proiectul ROCK, în perioada 9-11 octombrie, fiind întâmpinată de reprezentanți din orașul Torino și Centrul Urban Metropolitano Torino (Chiara Luchinni) și a interacționat cu părțile locale interesate. În timpul vizitei, orașul Torino și-a dezvăluit potențialul imens de a accelera procesul de regenerare bazat pe cultură în periferia funcțională a cartierului Barriera di Milano, o zonă insuficientă, plină de contraste, foarte activă. Folosirea noilor tehnologii pentru monitorizarea și măsurarea fluxului de mulțimi (senzori LBASense) în anumite puncte ale orașului va completa o colecție de baze de date care vizează asigurarea cadrului adecvat pentru o mai bună înțelegere a modului în care industriile creative ar putea difuza din centrul orașului, spre cartierele din jur.

În data de 17 noiembrie, echipa URBASOFIA a participat la cea de-a cincea vizită la fața locului pentru proiectul ROCK (www.rockproject.eu) din Cluj-Napoca, un oraș caracterizat printr-o creștere progresivă, bazată pe cultură, , TIC și industrii creative. Pietro Elisei, Miruna Drăghia și Sabina Leopa au fost întâmpinați de reprezentanții municipiului (Ovidiu Cîmpean, Dalila Criștiu, Mihaela Boc, Florin Morosanu, Ioan Bogdan) și ARIES (Oana Rujan). Întâlnirea a avut ca scop stabilirea cadrului pentru monitorizarea și măsurarea instrumentelor furnizate de DFRC, partener al proiectului ROCK (LBA Sense – Instrument de monitorizare a mulțimii), care analizează date anonime și oferă informații în timp real asupra tipului de activitate și mobilitate) o lectură cuprinzătoare a naturii și a fluxurilor de mulțime în timpul evenimentelor și festivalurilor culturale la scară mare. Orașul Cluj-Napoca va beneficia de tehnologii inovatoare pentru o mai bună înțelegere a comportamentului utilizatorilor, care vizează oferirea unei oferte personalizate în cadrul sectoarelor patrimoniului cultural și turismului.

URBASOFIA a participat la cea de-a șasea vizită de sprijin pentru proiectul ROCK, în data de 21 noiembrie, la Atena. În ciuda mărturiilor impresionante ale gloriei antice din Atena, orașul oferă o atmosferă modernă, dominată de un amestec de etnii și culturi. Reuniunea a avut loc la Serafio Athletic și Centrul Cultural, o clădire publică recent renovată, unde experții URBASOFIA (Pietro Elisei și Miruna Drăghia) au fost întâmpinați de echipa Atena ROCK (Katerina Gkoutziouli, George Stefas, Sophia Handaka, Maria Felidou și Amalia Zepou – Viceprimar pentru societatea civilă și inovare). Discuția s-a axat pe cultură ca mijloc de regenerare urbană, oferind în același timp cadrul și mediul adecvat pentru a facilita incluziunea și coeziunea socială prin accesibilitatea (fizică, economică, socială și emoțională) patrimoniului cultural.

Nu în ultimul rând, URBASOFIA a participat, în perioada 6-8 decembrie, la Lyon, care s-a suprapus cu uimitorul eveniment al festivalului Lights (http: //www.fetedeslumieres. lyon.fr/en), care a realizat o varietate de lumini pentru clădiri și pentru spații publice. Orașul Lyon are o vastă experiență în planificarea culturală, în special după adoptarea unui plan de gestionare a centrului istoric, care a fost numit sit de patrimoniu mondial, cu o valoare remarcabilă, care vizează concilierea dintre orașul istoric și orașul proiect. Întâlnirea a avut ca scop stabilirea cadrului pentru sarcina de implementare în proiectul ROCK, care se axează pe implementarea rolului inițiativelor orașelor model. Orașul Lyon prevede modernizarea Observatorului Heritage (care se bazează doar pe indicatori cantitativi și bazați pe localizare) cu o dimensiune calitativă a indicatorilor, vizând monitorizarea și evaluarea politicilor legate de patrimoniu pentru a sprijini procesele de luare a deciziilor.

Pentru mai multe informații pe www.rockproject.eu și pe site-ul nostru https://urbasofia.eu/ro/projects/rock/!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/rcpwqhpx/public_html/wp-includes/functions.php on line 4552

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/rcpwqhpx/public_html/wp-includes/functions.php on line 4552

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/rcpwqhpx/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111