ISTER

Titlul proiectului: Conectarea regiunilor istorice ale Dunării la traseele Romane

Acronimul proiectului: ISTER

Prioritatea programului: Prioritatea 2

Obiectivul prioritar al programului: SO 2.2 Încurajarea utilizării durabile a patrimoniului și a resurselor naturale și culturale

Numele organizației partenere principale: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Durata proiectului: 30 luni (01.07.2020 – 31.12.2022)

Bugetul proiectului: 2,067,958.95 EUR din care pe surse de finanțare:

Sursa 1- Fondul European de Dezvoltare Regională ERDF: 1,957,158.95 EUR

Sursa 2- Instrumentul pentru Asistența de Preaderare IPA II: 110,800.00 EUR

Sursa 3- Instrumentul European de Vecinătate ENI-MD/ENI-UA: 0,00 EUR

Project web page & social media channels: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ister

Facebook: @InterregISTER (https://www.facebook.com/InterregISTER)

Twitter: @InterregISTER (https://twitter.com/InterregISTER)

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/interreg-ister-2610741b7/

ISTER este un proiect din cadrul programului transnațional Interreg Danube, care abordează în primul rând provocarea discontinuității patrimoniului drumurilor romane. Proiectul abordează dimensiunea teritorială a Drumurilor Romane, ca un element transnațional continuu ce traverseză  frontierele statelor aflate în Regiunea Dunării și oferă o scară relevantă pentru schimbare și dezvoltare comună.Obiectivul proiectului

Obiectivul principal al ISTER se concentrează pe redescoperirea și revitalizarea vechii rețele de drumuri romane de-a lungul Regiunii Dunării, ca un factor cheie în promovarea dezvoltării teritoriale bazate pe utilizarea durabilă a patrimoniului cultural și natural (în special, rutele romane).  ISTER promovează această rețea de drumuri și așezări romane ca un catalizator pentru dezvoltarea turistică, precum și ca o oportunitate pentru competitivitatea teritorială și creșterea durabilă a regiunilor traversate de Dunăre. În acest scop, proiectul ISTER are la bază trei direcții majore:

1. Adoptarea unei forme de administrare asociative și cartografierea colectivă a informațiilor despre rețeaua de drumuri și așezări romane,  având ca scop consolidarea  cunoștințelor, precum și a capacității instituționale ale actorilor din regiunea Dunării;

2. Utilizarea instrumentelor și a tehnologiilor avansate pentru îmbunătățirea accesibilității non-fizice și a vizibilității patrimoniului cultural roman, în vederea valorificării rețelei de drumuri și așezări romane, punând bazele unui traseu cultural tematic bazat pe moștenirea romană cu funcție narativă, revigorând resurse antice și promovând o moștenire romană neregenerabilă și fragilă, dar totuși neexplorată și neexploatată;

3. Trecerea de la vechile metode de abordare (protecție prin izolare) la metode noi, de incluziune, pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare a acestor politici în regiunile traversate de Dunăre.

Obiectivele specifice

Extinderea cadrului actual de cunoștințe prin realizarea unei baze de date bine documentată și împărtășită a rețelei romane de rute și așezări de-a lungul Regiunii Dunării;

Dezvoltarea unor noi instrumente pentru îmbunătățirea accesibilității fizice și non-fizice, a vizibilității și valorificării rețelei de așezări și rute romane;

Consolidarea capacității actorilor interesați din Regiunea Dunării pe mai multe niveluri și articularea condițiilor cadrului de reglementare prin măsuri de integrare a politicilor.

Principalele rezultate vizate ale proiectului

• Alinierea politicii și a cadrului de reglementare pe trei niveluri: integrarea politicii (orizontal, vertical și teritorial), dezvoltarea și comunicarea politicii (difuzarea către un grup mai larg de actori urbani interesați) și creșterea capacității și a abilităților actorilor (vizând funcționari publici, practicieni, antreprenori) pentru a sprijini dialogul interinstituțional în domeniul protecției și valorizării patrimoniului roman.

• Transmiterea descoperirilor ISTER către autoritățile locale și către factorii de decizie politici responsabili în domeniul patrimoniului cultural, care ar trebui să includă recomandările ISTER în politicile regionale de turism și în planurile de dezvoltare teritorială (inclusiv limitele rutelor romane ca arii protejate în planul urbanistic de reglementare al localităților ), în baza recomandărilor din baza de date GIS.

• Dezvoltarea unui fir narativ comun și împărtășit în jurul fostului nume al Dunării (Ister) și reînvierea patrimoniului imaterial asociat rețelei de rute și așezări romane la nivelul Regiunii Dunării, din care să rezulte: 1 Atlas teritorial bazat pe date GIS, 1 instrument digital interactiv, 1 strategie comună de branding pentru promovarea Ecoculturală a Traseului Roman (atât fizic, cât și mental).

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ISTER

În timpul fazei de implementare a proiectului, URBASOFIA este responsabilă pentru pachetul WP_T2 (alăturare, activare și îndrumare), mai precis pentru coordonarea următoarelor activități:

A.T2.1 Identificarea și analiza actorilor urbani interesați

• D.T2.1.1 Stabilirea cadrul metodologic pentru actorii urbani interesați

• D.T2.1.2 Realizarea unei hărți a relatiilor stabilite între actorii urbani interesați

A.T2.2 Pregătirea atelierelor de Consolidarea Capacităților: Definirea liniilor directoare de consolidare a capacităților și a formatului

• D.T2.2.1 Realizarea unui set de instrumente pentru modulele de învățare încrucișată: ToR și metodologia

A.T2.3 Livrarea atelierelor locale de Consolidare a capacității (CBW)

• D.T2.3.1 CBW local pentru MLSG_Modulul 1: Patrimoniul traseului roman ca motor pentru dezvoltarea turistică, locală / regională

• D.T2.3.2 CBW local pentru MLSG_Modulul 2: Patrimoniul traseului roman ca facilitator pentru cadrul politic și de reglementare

• D.T2.3.3 CBW local pentru MLSG_Modulul 3: Patrimoniul traseului roman ca mijloc de schimb și colaborare

În afară de rolul său de lider al pachetului de lucru WP_T2, URBASOFIA este implicată în proiect ca ca furnizor de cunoștințe (pentru WP_T1 Screening de bază și cadru de politici și WP_T4 Exploatare și efecte de durată) și facilitator al procesului de implementare pentru partenerii teritoriali și tematici implicați, respectiv orașe și muzee (WP_T3 Mapping și promovarea rețelei romane de rute și decontări și WP_SSI Investiții la scară mică). Colaborând îndeaproape cu partenerul principal (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei), URBASOFIA este implicată de asemenea și în gestionarea proiectelor și în activități de comunicare.

ÎNTÂLNIRI ȘI EVENIMENTE ISTER

Proiectul ISTER – întâlnirea de lansare a proiectului (la nivelul consorțiului)

Prima întâlnire a proiectului ISTER a avut loc online pe 16 iulie, reunind 30 de participanți din 9 țări partenere: România (având ca parteneri Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Municipiul Alba Iulia și URBASOFIA), Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Austria, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Germania și Italia. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Național de Istorie Transilvania și URBASOFIA și a avut ca scop prezentarea tuturor partenerilor implicați in proiect, prezentarea proiectului, precum și pașii următori ce trebuie făcuți pentru dezvoltarea și implementarea pachetelor de lucru.

16 Parteneri și 10 Parteneri Asociați își valorifică energia și cunoștințele pentru a dezvolta un coridor pietonal ecocultural pe traseul  drumurilor și așezărilor romane,  începând de la Porolissum (Moigrad, jud. Sălaj) până la izvorul Dunării în Germania,  sau pur și simplu până la Roma cea „la care duc toate drumurile”.