Echipa URBASOFIA

Dr. Ing. Pietro ELISEI

Director

pietro.elisei@urbasofia.eu

(+40) 731 159 785

Cercetător urbanist, specialist în planificare urbană, teritorială și politici publice. A colaborat, în calitate de consultant, cu ministere, orașe și instituții din toată Europa, ocupând funcții importante în organizații internaționale dedicate urbanismului (PLANUM, ISOCARP).

Expert internațional în politici de regenerare urbană, planificare integrată pentru orașe mici și mijlocii și subiecte legate de orașele inteligente. Colaborator cu universități și centre de cercetare din UE, lucrează cu instituții internaționale (Comisia Europeană: Secretariatele URBACT și UIA, ONU-Habitat, UNECE) pentru cercetări importante în planificare. Dr. Elisei ține discursuri cheie în conferințe internaționale și publică o serie de articole științifice pe teme legate de planificarea urbană.

Prof. Dr. Nicoleta Silvia IOANA

Director executiv

nicoleta.silvia.ioana@urbasofia.eu

Licențiată în filologie și specializată în comunicare și relații publice, Nicoleta este implicată în prezent în proiectele de incluziune și inovare socială, fiind responsabilă de educație și formare profesională continuă și lucrează ca formator și evaluator al competențelor FPC. În cadrul Urbasofia, este responsabilă de managementul intern și coordonarea proiectelor, fiind implicată în supravegherea activităților financiare, administrative și de comunicare.

Dr. Sabina REICHERT

Expert planificare strategică și inovare urbană

sabina.dimitriu@urbasofia.eu

(+40) 773 702 216

Urbanist, specialist în dezvoltare urbană și teritorială, expert în proiecte de cercetare și dezvoltare transnaționale / UE. Candidat doctorat care cercetează guvernanța pe mai multe niveluri ca instrument pentru planificarea strategică integrată la nivel metropolitan. Asistent la Universitatea „Ion Mincu” de Arhitectură și Planificare din București, România. Expert URBACT Ad-Hoc, Vicepreședinte Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), membru ISOCARP.

A lucrat la mai multe strategii integrate de dezvoltare urbană pentru orașe și zone metropolitane din UE, PMUD-uri, strategii sectoriale. Implementează proiecte Smart Cities și inovare bazată pe natură, în Urban Innovative Actions, Orizont 2020, Interreg, URBACT. Trainer certificat.

Anca COVACI

Manager administrativ

anca.covaci@urbasofia.eu

Economist specializat în management, Anca este expertă în gestionarea administrativă a proiectelor finanțate în cadrul programelor UE, cu peste 20 de ani de experiență profesională în managementul contabilității. Anca a fost implicată în peste 15 proiecte finanțate din fonduri UE (în special proiecte Phare și Asistență Tehnică), precum și în mai multe proiecte în cadrul unor acorduri de cooperare bilaterală, oferind consultanță, instruire, precum și în elaborarea de studii (adică Strategia regională de inovare pentru Regiunea București-Ilfov), strategii de dezvoltare locală (adică Baia Mare, județul Dolj, Regiunea Sud Est) și evaluarea programelor (POR 2014-2020 în curs de evaluare), fiind responsabil de gestionarea contractelor și coordonarea de backstop, în calitate de director de proiect . Anca este certificată de Autoritatea Națională pentru Calificări ca expert în fonduri structurale și europene de coeziune, manager de proiect, formator și administrator de întreprinderi turistice.

Dr. Miruna DRĂGHIA

Urbanist peisagist, specialist planificare teritorială

miruna.draghia@urbasofia.eu

Expertă în planificare urbană și teritorială strategică, în prezent doctorand la FU UAUIM, unde lucrează ca asistent universitar asociat. Fost student Erasmus la Facultatea de Arhitectură de la Universitatea din Lisabona (FAUL). Domeniul ei de cercetare este orientat în principal către elaborarea și aplicarea de metodologii, instrumente și politici pentru planificarea spațială la nivelul zonelor urbane funcționale.

Se concentrează în special pe provocările presante urbane și teritoriale, fiind implicată activ în proiecte de cooperare finanțate de Europa (Orizont 2020, UIA, INTERREG Dunărea, URBACT III), acordând o atenție deosebită subiectelor legate de mobilitate, patrimoniul cultural ca catalizator pentru dezvoltarea urbană , cadre de guvernare și acțiuni de colaborare ale mai multor actori, precum și abordări sistemice și circulare pentru procesele de regenerare urbană.

Codruţ PAPINA

Drd. urbanist peisagist

codrut.papina@urbasofia.eu

PhD(c) Codruț Papina, urbanist-peisagist, doctorand și cercetător, deținând o diplomă în Amenajarea și Planificarea Peisajului, cu master în Management Urban pentru Orașe Competitive. Este doctorand la UAUIM București, cu accent pe orașe biofile, dezvoltarea periferiilor urbane, abordări durabile asupra modului în care orașele pot crește și transforma. Deține experiență valoroasă în procese de co-creare, planificare strategică, design urban și regenerare urbană. Momentan implicat în proiectele HORIZON2020: proGIreg și STARDUST și proiectul Urban Innovative Actions: SPIRE Baia Mare, explorând și experimentând soluții bazate pe natură și smart-city.

Ionela Mădălina RUSEN

Urbanist

Licențiată în Planificare Urbană și Proiectare, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ’’Ion Mincu’’ din București, fiind de asemenea absolventă a programului de masterat cu specializarea  Management Urban pentru Orașe Competitive din cadrul aceleiași universități.

Interesele ei cuprind două domenii principale: design urban integrat și dezvoltarea sustenabilă sistemică a sectorului construcțiilor prin soluții și principii inovatoare,  design de politici și sprijin pentru orașele europene, ca răspuns la provocările contemporane legate de schimbările climatice.
În prezent, este activ implicată în proiecte de cercetare și inovare aferente programului HORIZON precum Build-in-Wood și WOODCIRCLES; proiecte ce promovează dezvoltarea sustenabilă și circulară a sectorului construcțiilor prin creșterea utilizării și adoptării la scară largă a materialelor sustenabile (precum lemnul) în clădirile cu mai multe niveluri și prin reciclarea și reutilizarea rezidurilor lemnoase în noi aplicații și materiale de construcții.

Adelin LAZĂR

Geograf & Specialist GIS

lazar.adelin@urbasofia.eu

Geograf, specialist planificare teritorială și în GIS și tehnici de teledetecție, pe care le folosește în studiile și analizele sale de amenajare a teritoriului. Cu o diplomă de licență obținută la Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București, a fost implicat în mai multe proiecte cum ar fi Planuri Urbanistice Generale, proiecte de regenerare urbană, proiecte privind locuirea si calitatea constructiilor, si multe proiecte GIS unde a realizat harti, analize cartografic si aplicații, dar și proiecte de impact al elementelor geomorfologice asupra mediului. În prezent, urmează un master în planificare teritorială și management urban. Principalele sale preocupări sunt procesul de extindere urbană, entropia urbană, spațiile verzi urbane, infrastructura de transport, dinamica utilizării terenurilor, dar și procesele sociale, cum ar fi segregarea și gentrificarea. Cartografia, teledetecția și tot ceea ce ține de GIS și date geospațiale sunt, de asemenea, printre interesele sale.

 

Andrada-Ioana LUPULESCU

Urbanist

andrada.lupulescu@urbasofia.eu

Urbanist cu o diplomă în Proiectare și Planificare la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” (București) și o certificare în Management de Proiect.

Operează cu elemente de planificare strategică în proiecte transnaționale / UE de cercetare, dezvoltare și educație. În prezent, este implicată într-un proiect de cercetare aplicată în cadrul programului Interreg din regiunea Dunării (AGORA – Opțiuni avansate de coGenerare pentru reintegrarea activelor locale). A lucrat la mai multe documentații urbanistice în Municipiul București de la o scară restrânsă, la o scară amplă la nivelul orașului, ceea ce i-a permis să înțeleagă complexitatea și conexiunile dintre diferite niveluri de informații într-o așezare urbană de importanță națională. Are experiență în gestionarea proiectelor educaționale inovatoare STEM la nivel local, finanțate prin programul Erasmus. Domeniile sale de interes includ regenerarea și reziliența urbană, îmbunătățirea cadrelor de guvernanță, integrarea instrumentelor digitale pentru o dezvoltare urbană durabilă, având totodată o pasiune pentru design-ul urban.

Ana Dragomir

Urbanist, Doctorand UAUIM

ana.dragomir@urbasofia.eu

Ana Dragomir este un urbanist, care deține o diplomă în Proiectare și Planificare Urbană completată de un masterat în Management Urban pentru Orașe Competitive. În prezent, este doctorand în cadrul UAUIM București, iar cercetarea Anei se concentrează pe aspectele inovatoare al NetZeroCities și Regenerării Urbane.

Lucrând la mai multe documente strategice, ea și-a dezvoltat o bază solidă și diversă în planificarea strategică și dezvoltarea teritorială. Cunoștințele și abilitățile sale au fost îmbunătățite prin activitatea sa în administrația publică, în special în gestionarea fondurilor europene. În prezent, Ana își aplică experiența în proiecte dedicate explorării și implementării abordărilor viabile care promovează creșterea durabilă și transformarea în orașe.

Valentina STAN

Urbanist

valentina.stan@urbasofia.eu

Urbanist, licențiată în Planificare și Proiectare Urbană, în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, urmând în prezent Masterul de Amenjarea Teritoriului și Dezvoltare Regională din cadrul aceleiași universități.

În cadrul universității, a făcut parte din echipa de elaborare a mai multor documentații urbanistice, cum ar fi Planui Urbanistice  Generale (PUG), cât și Planuri de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ). Domeniile sale de interes acoperă o gamă largă de provocări și oportunități, de la dezvoltarea sustenabilă a orașelor prin soluții inovatoare și participative, la elaborarea de politici și programe concentrare pe coeziunea teritorială.

În prezent este implicată în proiecte diverse ce se axează pe dezvoltarea sustenabilă a orașelor și crearea de soluții orientate către oameni, precum INCA (finanțat de Horizon)   și CityWalk 2.0 (Interreg Dunărea), în cel din urmă având funcția de manager de comunicare.

MULȚUMIM ȘI FOȘTILOR NOȘTRI PARTENERI

LAURINE DUIVON

NIMA YASINI

RAZVAN OLTEAN

OANA EMILIA BUDĂU
COSMINA MANEA
YULIA BARSUKOVA

EMANUEL ANDREANA

ALEXANDRU MATEI

IRINA SAGHIN

& STAGIARI...

EKIN ERZOLU
MASAKO NEMAMOTO
ELISA VILLARD
MARTIN SANCHEZ
EKINSU GUNGORDU
ELIF KANDEMIR
BETUL OZEL
LETICIA ROUX