AGORA

Titlul proiectului: Opțiuni avansate de co-generare pentru reintegrarea activelor locale

Acronimul proiectului DTP: AGORA

Prioritatea programului: Prioritatea 4

Obiectiv specific al priorității programului: SO 4.1 Îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a aborda provocările societale majore

Numele organizației partenere principale: Municipiul Cluj-Napoca

Durata proiectului: 30 de luni (01.07.2020 – 31.12.2022)

Bugetul proiectului: 2.396.870,05 EUR din care prin surse de finanțare:

Sursa 1- Fondul european de dezvoltare regională FEDR: 1.892.131,33EUR

Sursa 2- Instrument pentru asistență de preaderare IPA II: 74.580,64 EUR

Sursa 3- Instrumentul european de vecinătate (ENI-MD / ENI-UA): 70.627,55 EUR

Pagina web a proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora

Facebook: @ InterregAGORA (https://www.facebook.com/InterregAGORA)

Twitter: @InterregAGORA


Faza de tranziție în care orașele din regiunea Dunării s-au aflat după criza economică din 2008 a oferit oportunitatea pentru a promova schimbări pozitive la nivelul politicii de planificare. În trecut au existat numeroase inițiative menite să refolosească, chiar și temporar, bunuri fizice neevaluate pentru lansarea unor forme noi de economii de către o nouă generație de tineri cu înaltă calificare / educație. Cu toate acestea, astfel de inițiative au rămas disparate sau greu de replicat – cea mai mare provocare rămâne aceea de a încorpora instrumentele necesare în guvernare, de a crea capacități locale și instrumente pentru accelerarea regenerării urbane.

O provocare crucială este, prin urmare, creșterea capacității administrației publice pentru valorificarea directă a potențialului local: este necesară acum o schimbare de paradigmă către instrumente mai flexibile, incluzive și creative pentru regenerarea fizică și socială condusă de public-privat-popor. Pentru a realiza acest lucru, orașele trebuie să devină un actor cheie capabil să catalizeze o masă critică de grupuri de interese de la diferite niveluri în jurul obiectivului mai larg al dezvoltării socio-economice locale: Administraţia publică trebuie să devină o agenție pentru creșterea endogenă. În același timp, orașele trebuie, de asemenea, să depășească un spectru de blocaje, care includ bariere și lacune juridice, administrative și organizaționale, financiare, tehnice, de capacitate și expertiză.

AGORA abordează acest lucru prin implementarea și adoptarea unor noi instrumente de guvernanță creative pentru AP, construindu-și capacitatea de a implica eficient, conecta și împuternici un grup larg de părți interesate în reintegrarea clădirilor și terenurilor vacante, publice și private, în sistemul de valori al orașului productiv.

This image has an empty alt attribute; its file name is AGORA_flyer-1024x538.jpg

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Politicile publice care sunt construite în colaborare sunt mai inovatoare, eficiente, adecvate scopului și mai puțin costisitoare: obiectivul principal al AGORA este co-proiectarea și testarea abordărilor de guvernanță descentralizate care să apropie politica municipală de grupurile de părți interesate din oraș, acordând AGORA Comunitățile sunt instrumentele care le permit să participe la deciziile privind planificarea urbană, promovarea economică și serviciile municipale. Acest model stabilește instrumente pentru executarea politicilor care valorifică activele orașului subutilizate, la nivel local / zonal, utilizând instrumente inovatoare offline și digitale. În cele din urmă, proiectul vizează realizarea unei schimbări substanțiale în procesul și fluxul de lucru al administraţiilor publice la nivel local, depășirea blocajelor și blocajelor istorice în revalorizarea activelor urbane, testarea noilor piloți participativi la fața locului și încorporarea descoperirilor din 10 zone din regiunea Dunării (Cluj-Napoca, Sofia, Chișinău, Valea Neckar, Slavonski Brod, Praga 9, Zenica, Koprivnica, Kranj, Szarvas) într-o platformă transnațională de învățare a politicilor orientată spre transferul descoperirilor și soluțiilor de guvernanță și sprijinirea orașelor în reintegrarea și reconectarea locală active subevaluate, dând sens spațiilor abandonate prin noi activități sociale și economice.

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI AGORA

AGORA va sprijini 10 orașe și omologii lor pentru IMM-uri / ONG-uri în scopul de a-și dezvolta capacitatea de reamenajare urbană inovatoare de la bun început, implementând formare transnațională și învățare de la egal la egal (O.T1.2). 3 evenimente de formare și 3 misiuni tematice de cluster vor sprijini partenerii să devină lideri credibili și activi ai regenerării locale: transformându-i în mediatori și agenții de schimbare și oferind cele mai bune practici și metodologii (O.T1.1 Toolkit) pentru a construi cele trei componente ale acțiunile locale: rețeaua de actori (comunitățile AGORA), catalogul de active teritoriale și platforma digitală de asociere și activare. La nivel local în 10 orașe din RD, partenerii științifici cu experiență și partenerii strategici asociați vor sprijini partenerii teritoriali pentru înființarea și activarea comunităților AGORA cu spirală cvadruplă (O.T2.1), efectuarea analizelor de stat (T1.3) și validările comunității (T2.3) și implementarea platformelor AGORA ca platforme digitale pentru guvernarea spațiului urban – inventare, colectare de idei participative, servicii de luare a deciziilor și de potrivire. Folosind o metodologie de participare iterativă, cei 12 parteneri locali vor implementa un set de 3 acțiuni de implicare publică și ateliere de lucru pentru agendele de co-regenerare (O.T3.1), colectând idei, construind soluții și dezvoltând o viziune și o strategie comune pentru vacantele lor cartografiate. spații. O.T3.2 va selecta și livra în continuare un plan de acțiune concret de reactivare pe oraș (10 piloți), cazuri de succes ale inovației aplicate în materie de guvernanță care să declanșeze reamenajarea unui sit abandonat sau un sit urban subutilizat. La nivel transnațional, T4 se va baza pe rezultatele locale T2 și T3 pentru a implementa un program deschis de consolidare a capacităților și transfer (O.T4.3) și Toolkit (O.T4.1) care vizează întraga regiune a Dunării, și pentru a captura și a împărtășiți lecții și recomandări valabile bazate pe dovezi, oferind o metodologie de replicare (O.T4.2). Comunicarea (WP C) va oferi suport transversal.

ROLUL URBASOFIA

URBASOFIA, pe lângă contribuția la procesul general de implementare a proiectului prin implicarea în toate activitățile și pregătirea materialelor, va fi însărcinat cu coordonarea pachetului de lucru T3 „Co-proiectarea agendelor de regenerare” care va începe în februarie 2021 și va fi reprezintă momentul în care cunoștințele create la nivel de consorțiu vor fi aplicate la nivelul fiecăruia dintre cele 10 orașe AGORA. T3 va activa toate comunitățile AGORA locale și le va implica în procesul de co-creare a viziunilor de dezvoltare conceptuală pentru orașul lor, oferind două rezultate principale: 1) Agendele de regenerare – Comunitățile AGORA vor identifica obiectivele de regenerare urbană, adunând idei pentru reamenajare și prioritizarea acestora, dezvoltarea de scenarii și noi instrumente de guvernanță și, în cele din urmă, proiectarea unei strategii urbane clare pentru reutilizarea activelor urbane care va stabili bazele pentru planurile de acțiune ulterioare; 2) Proiectele-pilot – Folosind o abordare bazată pe zone, un perimetru sau un loc din Agenda de regenerare va fi selectat în continuare de fiecare partener teritorial pentru operaționalizare, în special pentru crearea și lansarea unui plan de acțiune de reamenajare -.

Întâlniri și evenimente AGORA

Proiectul AGORA a fost lansat oficial pe 16 iulie, în cadrul unui eveniment online de trei ore în care obiectivele proiectului au fost clar definite și în care parteneriatul, compus din 28 de parteneri, dintre care 17 parteneri ai proiectului (inclusiv orașele care vor fi implicat în faza de testare a soluțiilor care vor fi elaborate pe toată durata proiectului) și 11 parteneri strategici asociați, a fost prezentat și activat oficial.

AGORA a fost prezentat oficial publicului larg pe 30 septembrie, cu un webinar în cadrul dialogului online Cooperative City „Schimb internațional despre cum să dezvolți regenerarea urbană cu economia socială în vremuri de pandemie”. Evenimentul public a atins un total de ~ 2000 de persoane în direct în prima zi. Viitoarele evenimente vor urma pentru a finaliza ciclul de introducere. Partenerii teritoriali vor realiza scurte videoclipuri care prezintă contextul fiecărui oraș (plimbări AGORA), cu accent pe domeniile de studiu de caz alese pentru viitoarele proiecte pilot și interviuri cu actorii locali și părțile interesate (vocile partenerilor). (videoclipul dialogului public este disponibil pe pagina de Facebook AGORA). În ceea ce privește activitățile de implementare internă, primul seminar de formare, prevăzut în pachetul de lucru T1, a avut loc pe 29 octombrie prin zoom. Instruirea a fost dedicată prezentării zonelor proiectului pentru regenerarea urbană și a clusterelor tematice, pe lângă liniile directoare pentru dezvoltarea analizei de ultimă oră a orașelor partenere.