KINETIC

Titlu : CUNOȘTIINȚE INTEGRATE PENTRU CARTIERELE AFLATE ÎN TRANZIȚIE ENERGETICĂ CONDUSE DE COMUNITĂȚI INCLUZIVE

Acronim: KINETIC

Program de finanțare: JPI – URBAN EUROPE

Subiect: PED către neutralitatea climatică: transformarea cartierelor urbane existente

Tip de proiect: Cercetare aplicată și inovare/implementare

Cod proiect: PED-JPI-KINETIC

Bugetul proiectului : 979047,86

Solicitant principal: URBASOFIA

Durata proiectului: 36 de luni (01.10.2022 – 31.09.2025)

KINETIC este un proiect de cercetare care va dezvolta și testa rezultatele în a trei site-uri demo, situate în Sectorul 6 al Municipiului București, Copenhaga și Parma. Colaborarea dintre site-urile demo asigură validitatea cercetării, în ceea ce privește replicarea în diverse contexte din peisajul european și nu numai. Să vă prezentăm cele trei site-uri demo KINETIC!

CE FACEM?
Proiectul KINETIC creează o colaborare internațională a orașelor și experților pentru o abordare integrată a evaluării implementării Positive Energy District (PED), generând consolidarea capacității comunităților locale în vederea co-creării de strategii fezabile de transformare, cu ajutorul instrumentelor inovatoare orientate către comunitate. și instrumente de planificare. Aspectul inovator al KINETIC este împuternicirea comunităților locale ca actori cheie ai schimbării. Depășirea „premiei verzi” (reprezentând costul suplimentar al alegerii unei tehnologii curate față de una care emite o cantitate mai mare de GES), este considerată posibilă cu implicarea activă puternică a actorilor locali, într-o abordare transdisciplinară și transgenerațională.

CINE SUNTEM NOI?
Consorțiul KINETIC deține o expertiză puternică în probleme legate de subiecte, demonstrată printr-un portofoliu relevant de proiecte de cercetare susținute și finanțate în mare parte de programele Comisiei Europene. Echipa KINETIC este formată din mai mulți actori care lucrează transdisciplinar, pentru a acoperi și aborda toate provocările și subiectele pe care le implică KINETIC și nivelul său înalt de cercetare. KINETIC este compus din mai multe game de experți în planificarea urbană, dezvoltarea durabilă a mediului, tranziția energetică, calitatea vieții și toate sub-subiectele înscrise în acesta (orașe inteligente, participarea cetățenilor, analiza oamenilor de știință etc.)

PARTENERII
URBASOFIA – se concentrează pe perspectivele de planificare urbană și pe provocările legate de comunitățile urbane, în ceea ce privește metodologiile, instrumentele, organizarea procesului de co-creare și implicarea părților interesate. Vezi site-ul lor! https://lnkd.in/dkmTdU-s

EURAC – este un centru de cercetare aplicată cu 11 institute organizate în 4 domenii principale de cercetare: Tehnologii, Autonomii, Munți și Sănătate. Vezi site-ul lor! https://www.eurac.edu/en

Universitatea Aalborg – pregătită pentru cooperarea cu întreprinderi, organizații și instituții în domeniul predării și, de asemenea, în domeniul cercetării. Vezi site-ul lor! l https://www.aau.dk

Universitatea din Palermo – este implicată în mai multe rețele și instituții de cercetare, unul dintre obiectivele sale principale este sustenabilitatea mediului. Vezi site-ul lor! http://www.unipa.it

CNR – Consiglio Nazionale Delle Ricerche – cel mai mare organism public de cercetare italian va fi implicat în KINETIC cu Departamentul de Inginerie, TIC și Tehnologii pentru Energie și Transport (DIITET) și va juca un rol cheie în partea de cercetare a proiectului. Vezi site-ul lor! http://www.imem.cnr.it

Proiectul va fi implementat în 3 site-uri demo: București Sector 6, Orașul Copenhaga, Municipiul Parma.

Institutul ISOCARP – institut de cercetare din cadrul Societății Internaționale a Planificatorilor Locali și Regionali (ISOCARP) specializat în comunicarea cercetării, implicarea cetățenilor, advocacy urban și formare profesională.