HARMONIA

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru o reziliență sporită și zone urbane durabile pentru a face față schimbărilor climatice și evenimentelor extreme, bazat pe tehnologie GEOSS și instrumente avansate de modelare
Acronim proiect DTP: HARMONIA
Finanțare: Orizont 2020 | H2020-LC-CLA-2020-2 | nr. 101003517
Numele organizației partenere principală: Universitatea Politehnică din Milano – Politecnico Di Milano (POLIMI)
Durata proiectului: 44 luni (01.06.2021 – 01.02.2025)
Bugetul proiectului: 4 999 803,61 EUR
Pagina web a proiectului: https://harmonia-project.eu/
Facebook: @HarmoniaProject2021
Twitter: @ProjectHarmonia
LinkedIn : The HARMONIA Project


Harmonia își propune să unească toate părțile interesate relevante în jurul problemei schimbărilor climatice, oferind o platformă de evaluare a rezilienței pentru a înțelege, vizualiza și cuantifica efectele schimbărilor climatice.

OBIECTIVE HARMONIA

Pe baza datelor satelitare și auxiliare, platforma HARMONIA va oferi o bază de cunoștințe ușor de utilizat, oferind informații detaliate la nivelul unui cartier local și la nivelul străzii. Acest lucru va sprijini luarea deciziilor locale și va stimula o gamă largă de aplicații dedicate adaptării și atenuării schimbărilor climatice, cum ar fi tehnologiile de captare și stocare a carbonului.

HARMONIA folosește o multitudine de seturi și servicii existente de observare a Pământului (EO), inclusiv date și servicii GEOSS, Copernicus și ESA. Acest lucru va fi valorificat cu modelarea ansamblului de date socio-economice și in situ pentru a oferi o Platformă integrată de evaluare a rezistenței (IRAP).
IRAP este un sistem care permite părților interesate să modeleze o serie de opțiuni de planificare în funcție de un număr de scenarii privind schimbările climatice.

Platforma HARMONIA va permite părților interesate nu numai să înțeleagă, ci și să vizualizeze impactul CC în diferite medii. Acest lucru va spori pregătirea orașelor pentru a răspunde previziunilor specifice, cum ar fi inundațiile sau furtunile de praf, și va proteja locuitorii și bunurile acestora.
Mai exact, HARMONIA se va concentra pe două tipuri de efecte ale schimbărilor climatice (CC):

 • Pericole naturale și provocate de om intensificate de CC, inclusiv inundații urbane, degradarea solului și pericole geografice (alunecări de teren, cutremur, deformarea solului)
 • Pericole provocate de om, cum ar fi insulele de căldură, fluxurile de căldură urbane, calitatea aerului, emisiile de gaze.
  Harmonia va contribui la:
  • Încorporarea cunoștințelor și evaluărilor multidisciplinare
  • Abordarea pericolelor legate de schimbările climatice
  • Abordarea pericolelor geologice (geohazards)
  • Identificarea și definirea indicilor de necesitate de intervenție
  Harmonia aduce valoare adăugată:
  • Autoritățile locale :
  HARMONIA va permite orașelor să își evalueze mai bine vulnerabilitatea la efectele schimbărilor climatice și să identifice acțiuni și investiții corespunzătoare pentru a le crește rezistența.
  • Cetăţeni şi ONG-uri:
  Riscurile schimbărilor climatice nu numai că distrug infrastructura și perturbă economiile, ci reprezintă și o provocare serioasă pentru sănătatea cetățenilor. HARMONIA este concepută pentru a furniza informații cheie pentru măsurile locale care vizează îmbunătățirea verdeață urbană, calitatea aerului, mobilitatea și multe alte aspecte importante ale calității vieții noastre.

• Industrie și academie:
Integrarea diferitelor surse de date la nivel local, inclusiv a datelor demografice și de mediu, va stimula răspândirea cunoștințelor și îmbunătățirile tehnologice, în special în viziunea computerizată și învățarea automată.

ROLUL URBASOFIA
Implicată activ încă de la conceperea propunerii, URBASOFIA ajută la implementarea acțiunilor inovatoare urbane și a planurilor de acțiune locale în cadrul unui proces participativ, conducând procesul de identificare și implicare a părților interesate și a utilizatorilor în obiectivul de a crea o comunitate puternică în jurul platformei IRAP și de a ajunge la cele mai bune rezultate și eficiență cu utilizarea sa.
Compania oferă expertiză în metodologia de identificare și implicare a părților interesate pentru proiect și colectează diferitele cerințe de la viitorii utilizatori/orașe pilot. URBASOFIA va stabili, de asemenea, procesul general de participare a cetățenilor și datele aferente. Activitățile Urbasofia oferă îndrumări actualizate și holistice pentru guvernarea pe mai multe straturi, pentru a modela angajamentele verticale și orizontale și pentru a obține un impact real în Harmo cu rădăcini locale.