AGORA

Titlul proiectului: Opțiuni avansate de co-generare pentru reintegrarea activelor locale

Acronimul proiectului DTP: AGORA

Prioritatea programului: Prioritatea 4

Obiectiv specific al priorității programului: SO 4.1 Îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a aborda provocările societale majore

Numele organizației partenere principale: Municipiul Cluj-Napoca

Durata proiectului: 30 de luni (01.07.2020 – 31.12.2022)

Bugetul proiectului: 2.396.870,05 EUR din care prin surse de finanțare:

Sursa 1- Fondul european de dezvoltare regională FEDR: 1.892.131,33EUR

Sursa 2- Instrument pentru asistență de preaderare IPA II: 74.580,64 EUR

Sursa 3- Instrumentul european de vecinătate (ENI-MD / ENI-UA): 70.627,55 EUR

Pagina web a proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora

Facebook: @ InterregAGORA (https://www.facebook.com/InterregAGORA)

Twitter: @InterregAGORA

 

 

 

DanuP-2-Gas

Titlu: Model inovator pentru stimularea securității și diversității energetice în regiunea Dunării prin combinarea bioenergiei cu surplusul de energie regenerabilă

Acronim: DanuP-2-Gas

Program de finanțare: DTP Interreg

Prioritatea programului : Prioritatea 3

Obiectivul prioritar al programului : SO 3.2 Îmbunătăţirea securităţii şi eficienţei energetice

Codul proiectului: DTP 3 – 745 – 3.2

Bugetul proiectului: 2.553.726,85 EUR

Surse de finanțare: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – 2.109.336,02 EUR, Instrument pentru asistență de preaderare (IPA) – 61.331,75 EUR, Instrumentul european de vecinătate (ENI) – 0,00 EUR

Solicitant principal: Centrul Tehnologic Energie – Universitatea de Științe Aplicate Landshut

Durata proiectului: 30 de luni (01.07.2020 – 31.12.2022)

 

 

ISTER

Titlul proiectului: Conectarea regiunilor istorice ale Dunării la traseele Romane

Acronimul proiectului: ISTER

Prioritatea programului: Prioritatea 2

Obiectivul prioritar al programului: SO 2.2 Încurajarea utilizării durabile a patrimoniului și a resurselor naturale și culturale

Numele organizației partenere principale: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Durata proiectului: 30 luni (01.07.2020 – 31.12.2022)

Bugetul proiectului: 2,067,958.95 EUR din care pe surse de finanțare:

Sursa 1- Fondul European de Dezvoltare Regională ERDF: 1,957,158.95 EUR

Sursa 2- Instrumentul pentru Asistența de Preaderare IPA II: 110,800.00 EUR

Sursa 3- Instrumentul European de Vecinătate ENI-MD/ENI-UA: 0,00 EUR

Project web page & social media channels: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ister

Facebook: @InterregISTER (https://www.facebook.com/InterregISTER)

Twitter: @InterregISTER (https://twitter.com/InterregISTER)

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/interreg-ister-2610741b7/

 

 

SPIRE

SPIRE este cel mai recent proiect al nostru de acțiuni inovatoare urbane, finanțat în cadrul celui de-al patrulea apel al inițiativei UIA, care susține cele mai inovatoare orașe ale Europei în pilotarea soluțiilor încă ne-testate și complet noi pentru provocările urbane actuale. Este singurul astfel de proiect finanțat în regiunea Europei de Est și utilizează activele și cunoștințele locale provenind de la partenerii noștri naționali: Municipalitatea Baia Mare, Indeco soft, ARIES Transilvania, Zona Metropolitană Baia Mare, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și Clusterul Energiei Verzi.

 

 

BUILD-IN-WOOD

Titlu: Lanțuri valorice din lemn durabile pentru construcția de clădiri cu mai multe etaje cu emisii reduse de carbon din resurse regenerabile
Acronim: BUILD-IN-WOOD
Finanțare: Orizont 2020 | LC-RUR-11-2019-2020
Solicitant principal: Teknologisk Institut (Institutul de tehnologie danez)
Durată: 48 de luni (septembrie 2019 – august 2023)
Site web: Build-in-Wood

 

 

proGIreg

Titlu: Infrastructură verde productivă pentru regenerarea urbană postindustrială
Acronim: proGIreg
Finanțare: Orizont 2020 | H2020-SCC-NBS-2stage-2017
Solicitant principal: RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (RWTH Aachen)
Durată: 60 de luni (iunie 2018 – mai 2023)
Site web: proGIreg

 

 

ROCK

Titlu: Regenerarea și optimizarea patrimoniului cultural în orașele creative și de cunoaștere
Acronim: ROCK
Finanțare: Orizont 2020 | H2020-SC5-2016-2017
Solicitant principal: Comune di Bologna
Durata: 36 luni
Site-ul web: www.rockproject.eu

 

 

CRISALIDE

Titlul proiectului: ACȚIUNI SMART REPLICABILE ȘI INTEGRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEZVOLTAREA ECONOMIILOR URBANE
Acronim: CRISALIDE – COFUND-ERANET-RUS-PLUS
Finanțare: bugetul de stat
Denumirea Programului din PN III: Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020
Durata contractului: 24 luni
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Valoarea totală a contractului: 390.966,00 lei (reprezentând 84.994,00 EUR) din care pe surse de finanțare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat: 270.236,00 lei (reprezentând 58.747,00 EUR)
Sursa 2 – din alte surse atrase (contribuție financiară proprie): 120.730,00 lei (reprezentând 26.247,00 EUR)
Sursa 3 – de la Comisia Europeană: 0,00 lei (reprezentând 0,00 EUR)