ROCK

Titlu: Regenerarea și optimizarea patrimoniului cultural în orașele creative și de cunoaștere
Acronim: ROCK
Finanțare: Orizont 2020 | H2020-SC5-2016-2017
Solicitant principal: Comune di Bologna
Durata: 36 luni
Site-ul web: www.rockproject.eu

ROCK își propune să dezvolte o abordare inovatoare, colaborativă și sistemică a regenerării eficiente și a strategiilor de refolosire adaptivă în centrele istorice ale orașelor. Prin implementarea unui set de masuri de regenerare de succes conduse de patrimoniu, acesta va testa replicabilitatea unei abordări spațiale și a modelelor de succes care se adresează nevoilor specifice centrelor istorice ale orașelor. ROCK va oferi noi modalități de accesare și experimentare a patrimoniului cultural asigurând soluții solide de mediu, branding oraș, participare de jos în sus prin laboratoare de viață, sporind în același timp accesibilitatea și siguranța în zonele implicate.

ROCK își propune să dezvolte o abordare inovatoare, colaborativă și sistemică a regenerării eficiente și a strategiilor de refolosire adaptivă în centrele istorice ale orașelor. Prin implementarea unui repertoriu de inițiative de regenerare de succes conduse de patrimoniu, acesta va testa replicabilitatea unei abordări spațiale și a modelelor de succes care se adresează nevoilor specifice centrelor istorice ale orașelor. ROCK va oferi noi modalități de accesare și experimentare a patrimoniului cultural [CH] asigurând soluții solide de mediu, branding oraș, participare de jos în sus prin laboratoare de viață, sporind în același timp accesibilitatea și siguranța în zonele implicate.

Valoarea adăugată este combinația de modele durabile, planuri integrate de gestionare a șantierului și mecanisme de finanțare asociate care încurajează PPP, pe baza schemelor financiare de succes și care promovează crearea ecosistemelor părților interesate din industrie în 7 orașe model de rol (Lyon, Torino, Liverpool, Vilnius , Cluj, Atena, Eindhoven) și 3 orașe Replicator (Lisabona, Skopje, Bologna).

ROCK își propune să dezvolte o abordare inovatoare, colaborativă și sistemică a regenerării eficiente și a strategiilor de refolosire adaptivă în centrele istorice ale orașelor. Prin implementarea unui repertoriu de inițiative de regenerare de succes conduse de patrimoniu, acesta va testa replicabilitatea unei abordări spațiale și a modelelor de succes care se adresează nevoilor specifice centrelor istorice ale orașelor. ROCK va oferi noi modalități de accesare și experimentare a patrimoniului cultural [CH] asigurând soluții solide de mediu, branding oraș, participare de jos în sus prin laboratoare de viață, sporind în același timp accesibilitatea și siguranța în zonele implicate.Valoarea adăugată este combinația de modele durabile, planuri integrate de gestionare a șantierului și mecanisme de finanțare asociate care încurajează PPP, pe baza schemelor financiare de succes și care promovează crearea ecosistemelor părților interesate din industrie în 7 orașe model de rol (Lyon, Torino, Liverpool, Vilnius , Cluj, Atena, Eindhoven) și 3 orașe Replicator (Lisabona, Skopje, Bologna).ROCK își propune să dezvolte o abordare inovatoare, colaborativă și sistemică a regenerării eficiente și a strategiilor de refolosire adaptivă în centrele istorice ale orașelor. Prin implementarea unui repertoriu de inițiative de regenerare de succes conduse de patrimoniu, acesta va testa replicabilitatea unei abordări spațiale și a modelelor de succes care se adresează nevoilor specifice centrelor istorice ale orașelor. ROCK va oferi noi modalități de accesare și experimentare a patrimoniului cultural [CH] asigurând soluții solide de mediu, branding oraș, participare de jos în sus prin laboratoare de viață, sporind în același timp accesibilitatea și siguranța în zonele implicate.

Urbasofia este responsabilă de implementarea inițiativelor care sa devina ulerior modele de urmat/replicat aplicarea tehnologiilor și instrumentelor ROCK, cu scopul de a redefini accesibilitatea la facilitățile spațiului public, instituțiile culturale și monumentele arhitecturale prin servicii bazate pe locație, abordând în același timp schimbările de mediu, sporind potențialul de dezvoltare a noilor economii locale, precum și facilitarea capacităților și eficienței guvernării locale. Activitățile de implementare a inițiativelor modelului de rol sau / și a proiectelor în curs de desfășurare ar putea fi reunite sub următoarele 3 subiecte:

  • Peisaje culturale și medii urbane creative, subliniind rolul brandingului orașului în promovarea identității patrimoniului cultural, prin deschiderea unui sistem de conservare a patrimoniului cultural digital;
  • Instrumente de monitorizare și gestionare, care vizează evaluarea rezultatelor, impacturilor și, astfel, furnizarea feedback-ului necesar pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
  • Guvernarea patrimoniului, bazată pe o platformă colaborativă cu mai mulți părți interesate, ca un mijloc eficient de creștere a participării publice și de a obține acordul și sprijinul tuturor părților interesate relevante (comunitățile locale, antreprenorii și întreprinderile).

ROCK Kick-off Meeting a avut loc la Bologna, fiind un loc semnificativ pentru tema Patrimoniului Cultural. În cadrul conferinței de 3 zile (14-16 iunie), Bologna a beneficiat de prezența a peste 130 de participanți, din 13 țări din Europa, numărând 3 parteneri din România: URBASOFIA, Municipiul Cluj-Napoca și ARIES Transilvania.

Ca o mică amintire a muncii intense, dar în același timp productive în timpul deschiderii proiectului, vă invităm să aruncați o privire la câteva imagini inspiratoare: