ESPRESSO

Un Smart City integrează sistemele fizice, digitale și umane pentru a oferi un viitor durabil, prosper și inclusiv pentru cetățeni. Multe dintre aceste soluții inovatoare vor fi bazate pe tehnologiile informației și comunicațiilor sofisticate. Cu toate acestea, complexitatea tehnologică, precum și complexitatea diferitelor servicii sectoriale implicate într-un oraș inteligent, necesită o abordare de sistem la standardizare. O astfel de abordare trebuie să promoveze refolosirea unor standarde deschise existente pentru a accelera implementarea Smart City. Într-un efort de a alinia promisiunea unei abordări de sistem, ESPRESSO (EspressoAbordarea Standardizată sistemică pentru a  împuternici Smart Cities și comunitățile) se va concentra pe dezvoltarea unui cadru de informare smart cities conceptual bazat pe standarde deschise. Acest cadru va consta dintr-o platformă smart city (“cererea de întreprindere Smart City”), precum și o serie de servicii de furnizare și de prelucrare a datelor pentru a integra date relevante, fluxuri de lucru și procese. Proiectul va construi acest cadru prin identificarea modelelor relevante de standarde, tehnologii deschise și de informații, care sunt în prezent în uz sau în dezvoltarea în diferite sectoare.


Obiectivele principale sunt:

O abordare bazată pe studiu de caz pentru a defini cerințele esențiale pentru orașe inteligente ca linie de bază pentru alte activități de analiză standard și elaborarea cadrului conceptual de informații Smart City.
Dezvoltarea unui cadru de informare inteligent a orașului conceptual care urmează să fie construit în jurul CityGML ca un model de date de referință și de codificare a serviciilor de date pentru a integra și procesa datele eficient în aplicațiile de întreprindere Smart City.
Un ecosistem de comunicare pentru a permite interacțiunea strânsă între toți participanții la inițiativele și activitățile Smart City, servind ca o platformă de dialog care să faciliteze schimbul de informații și de experiențe.
Crearea de semantici partajate prin stabilirea unor vocabulare deschise și comune pentru a încuraja legătura între date și metadate.
Standarde de activități de analiză pentru a identifica punctele forte și punctele slabe ale standardelor existente și dezvoltate în prezent.
Integrarea proiectelor de cercetare în domeniul standardelor și sectoarelor Smart City și arhitecturi globale; incluzând, cel mai notabil, proiecte SCC-1.

ESPRESSO bubbles-81489

commission

Acest proiect a primit finanțare din programul Uniunii Europene Horizon 2020 pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative în temeiul acordului de grant nr. 691720