Danube Indeet

Titlu: Concept integrat și descentralizat de regândire a sistemelor energetice și de transport bazate pe surse de energie regenerabilă în regiunea Dunării

Program de finanțare: Programul de finanțare: Programul Transnațional Dunărea
Subiect: Programul de finanțare a Programului Danubius: O regiune a Dunării mai ecologică și cu emisii reduse de carbon
Obiectiv specific: 2.1: Sprijinirea ecologizării sectoarelor energiei și transporturilor în Regiunea Dunării prin creșterea integrării surselor de energie regenerabilă
Cod proiect: Cod proiect: DRP0200088
Bugetul proiectului: 2.664.080,00 EURO
Coordonator: Universitatea de Științe Aplicate Landshut
Durata proiectului: 30 de luni (01.01.2024 – 30.06.2026)

Descriere
Danube Indeet își propune să faciliteze expansiunea energiei regenerabile în regiunea Dunării prin abordarea provocărilor legate de extinderea rețelei electrice. Proiectul propune un concept integrat care implică utilizarea vehiculelor electrice ca soluții mobile de stocare (“vehicle-to-grid”) și electroliza pentru producerea de hidrogen ecologic. Prin analize extinse, modelare și teste pilot în șase regiuni, proiectul își propune să dezvolte o strategie transferabilă și durabilă pentru tranziția sistemelor energetice și de transport de la resursele fosile la cele regenerabile în regiunea Dunării. Abordarea include optimizarea instalării și funcționării infrastructurii, evaluarea cadrelor juridice, crearea unor modele de afaceri concrete și promovarea acceptării sociale prin considerații culturale și o strategie de exploatare. Scopul final este de a sprijini municipalitățile și orașele în adoptarea unor sisteme energetice și de transport eficiente, viabile din punct de vedere economic și durabile din punct de vedere ecologic.

Rolul URBASOFIA

Urbasofia va asigura coordontarea în implementareaf azei de testare pilot a modelului de dezvoltare. Testarea se va desfășura în șase cazuri pilot din diferite regiuni (BA, DE, HU, ME, RO, SK), cu coordonarea de către Urbasofia. Datele detaliate colectate pentru aceste regiuni vor permite analiza scenariilor concrete și a cazurilor de afaceri, documentând atât asemănările, cât și diferențele dintre caracteristicile fiecărei zone. Scopul este de a identifica posibilitățile și barierele pentru punerea în aplicare a unui sistem integrat de energie și transport, înțelegând factorii determinanți și obstacolele pentru creșterea ponderii energiei regenerabile și facilitând transferul transnațional de cunoștințe. Modelarea va lua în considerare status quo-ul actual și va testa scenarii pentru 2030 și 2050, oferind părților interesate recomandări concrete pentru planificarea și exploatarea infrastructurii. Se va lua în considerare, de asemenea, transferabilitatea modelului la alte regiuni din UE/din afara UE. PP10 va sprijini toate zonele pilot și partenerii de implementare, inclusiv Urbasofia, în utilizarea modelului și în colectarea de feedback de la utilizatori pentru îmbunătățirea continuă. Acest efort de colaborare are ca scop îmbunătățirea modelului în vederea utilizării viitoare de către municipalități și alte părți interesate, chiar și de către cei care nu au cunoștințe tehnice aprofundate. Printre partenerii implicați se numără TZE, Ruhstorf, No Gravity, AIDA, LIR, UNIZGFER, Paks și Ulcinj.

Parteneriat de proiect:

 1. Universitatea de Științe Aplicate Landshut
 2. Municipalitatea Ruhstorf an der Rott
 3. Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz
 4. Asociația cetățenilor nr. Gravity
 5. URBASOFIA
 6. Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Alba Iulia
 7. Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio – Economică – Banat SRL
 8. Agenția de Dezvoltare Regională a Boemiei de Sud – RERA
 9. LIR Evolution
 10. Universitatea din Zagreb Facultatea de Inginerie Electrică și Informatică
 11. Societatea cu răspundere limitată Paks Transportation
 12. Municipalitatea din Ulcinj


  Parteneri asociați:
 13. EurA AG
 14. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (ministerul landului Bayer)
 15. Mesto Senec
 16. Javno Preduzeće “Putevi Srbije”
 17. Jihočeský kraj
 18. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
 19. Grad Derventa
 20. HUMDA – Agenția maghiară pentru dezvoltarea mobilității
 21. Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria (responsabil de coordonarea PA2)