Echipa URBASOFIA

Dr. Ing. Pietro ELISEI

Director

pietro.elisei@urbasofia.eu

(+40) 731 159 785

Cercetător urbanist, specialist în planificare urbană, teritorială și politici publice. A colaborat, în calitate de consultant, cu ministere, orașe și instituții din toată Europa, ocupând funcții importante în organizații internaționale dedicate urbanismului (PLANUM, ISOCARP).

Expert internațional în politici de regenerare urbană, planificare integrată pentru orașe mici și mijlocii și subiecte legate de orașele inteligente. Colaborator cu universități și centre de cercetare din UE, lucrează cu instituții internaționale (Comisia Europeană: Secretariatele URBACT și UIA, ONU-Habitat, UNECE) pentru cercetări importante în planificare. Dr. Elisei ține discursuri cheie în conferințe internaționale și publică o serie de articole științifice pe teme legate de planificarea urbană.

Sabina LEOPA

Expert planificare strategică și inovare urbană

sabina.leopa [at] urbasofia.eu

(+40) 773 702 216

Urbanist, specialist în dezvoltare urbană și teritorială, expert în proiecte de cercetare și dezvoltare transnaționale / UE. Candidat doctorat care cercetează guvernanța pe mai multe niveluri ca instrument pentru planificarea strategică integrată la nivel metropolitan. Asistent la Universitatea „Ion Mincu” de Arhitectură și Planificare din București, România. Expert URBACT Ad-Hoc, Vicepreședinte Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), membru ISOCARP.

A lucrat la mai multe strategii integrate de dezvoltare urbană pentru orașe și zone metropolitane din UE, PMUD-uri, strategii sectoriale. Implementează proiecte Smart Cities și inovare bazată pe natură, în Urban Innovative Actions, Orizont 2020, Interreg, URBACT. Trainer certificat.

Miruna DRĂGHIA

Urbanist peisagist, specialist planificare teritorială

miruna.draghia@urbasofia.eu

Expertă în planificare urbană și teritorială strategică, în prezent doctorand la FU UAUIM, unde lucrează ca asistent universitar asociat. Fost student Erasmus la Facultatea de Arhitectură de la Universitatea din Lisabona (FAUL). Domeniul ei de cercetare este orientat în principal către elaborarea și aplicarea de metodologii, instrumente și politici pentru planificarea spațială la nivelul zonelor urbane funcționale.

Se concentrează în special pe provocările presante urbane și teritoriale, fiind implicată activ în proiecte de cooperare finanțate de Europa (Orizont 2020, UIA, INTERREG Dunărea, URBACT III), acordând o atenție deosebită subiectelor legate de mobilitate, patrimoniul cultural ca catalizator pentru dezvoltarea urbană , cadre de guvernare și acțiuni de colaborare ale mai multor actori, precum și abordări sistemice și circulare pentru procesele de regenerare urbană.

Prof. Dr. Nicoleta Silvia IOANA

Director executiv

nicoleta.silvia.ioana@urbasofia.eu

Licențiată în filologie și specializată în comunicare și relații publice, Nicoleta este implicată în prezent în proiectele de incluziune și inovare socială, fiind responsabilă de educație și formare profesională continuă și lucrează ca formator și evaluator al competențelor FPC. În cadrul Urbasofia, este responsabilă de managementul intern și coordonarea proiectelor, fiind implicată în supravegherea activităților financiare, administrative și de comunicare.

Natalia MĂGUREANU

Urbanist

natalia.onesciuc@urbasofia.eu 

Urbanist specializat în planificare strategică, Natalia deține un master în Management urban pentru rașe competitive și este în prezent înscrisă ca student doctorand la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Studiul ei se concentrează asupra instrumentelor de revitalizare a fostelor orașe industriale mici, sub forma unor sisteme urbane autonome.

Îmbinând abordarea ei analitică, creativitatea și o pasiune profundă pentru provocările urbane și sociale, Natalia este în prezent implicată în diverse proiecte de cercetare aplicată și cooperare în programe precum HORIZON, Urban Innovative Action și Interreg Dunărea. Domeniile ei de interes sunt legate de sistemele urbane durabile și rezistente, acordând o atenție deosebită provocărilor ecologice și sociale cu care se confruntă orașele.

 

 

Oana Emilia BUDĂU

Urbanist

emilia.budau@urbasofia.eu 

Licențiată în planificare urbană și teritorială, în prezent urmând specializarea în planificare și politici pentru oraș, teritoriu și mediu la Universitatea „IUAV” din Veneția, Italia. Emilia deține în prezent rolul de junior manager de proiecte europene la URBASOFIA, fiind implicată activ atât în ​​implementarea, cât și în scrierea de proiecte de cooperare finanțate din fonduri europene (Horizon2020, Interreg Danube, Urban Innovative Actions (UIA), Urbact și Erasmus plus), acoperind diferite domenii: de la dezvoltarea durabilă, implementarea soluțiilor bazate pe natură, la valorizarea culturală sau îmbunătățirea cadrelor de planificare urbană și guvernanță.

Emilia este interesată în special de metodologiile de planificare durabilă, concentrându-se asupra problemei schimbărilor climatice, atât în ​​ceea ce privește atenuarea, cât și adaptarea, pe care intenționează să își aprofundeze studiile și specializarea.

Gloria ZAGAGLIONI

Expert internațional în planificare strategică

gloria.zagaglioni@urbasofia.eu

Cu un master în științe internaționale și diplomatice, specializată în politici de dezvoltare și procese de preaderare din țările Europei de Est, Gloria are 14 ani de experiență profesională în scrierea și implementarea proiectelor de dezvoltare și consolidare a capacității în cadrul UE și fondurile organizațiilor internaționale. Inclusă în baza de date a experților DG Regio, ea a implementat proiecte și strategii de dezvoltare teritorială și planuri pentru autoritățile locale, fiind de asemenea implicată în mai multe proiecte la nivelul administrației centrale, pentru formularea și evaluarea politicilor publice (adică dreptul muncii) și programe (SAPARD și POR 2014-2020). Este trainer certificat și Green Belt Lean Six Sigma, pentru analiza și îmbunătățirea proceselor administrative. În Urbasofia, este implicată în prezent și ca expert ad-hoc în sprijinul construirii în lemn a orizontului 2020, având rolul principal de a facilita valorificarea rezultatelor cercetării în strategiile, procedurile și practicile de dezvoltare a orașelor.

Dr. Pietro L. VERGA

Cercetător urban, consilier dezvoltare locală

pietro.verga@urbasofia.eu

A studiat urbanismul și proiectarea politicilor publice la Politehnica din Milano și este doctor în Studii Urbane de la Gran Sasso Science Institute și Scuola Superiore Sant’Anna. A fost student în vizită la CUNY’s Hunter College din New York (2012), la Institutul de cercetare Leibniz pentru societate și spațiu din Berlin (2015) și la Institutul de studii urbane europene al Universității Bauhaus din Weimar (2016).

Pietro L. Verga este cercetător și consilier urban concentrat pe dezvoltarea și regenerarea orașelor și cartierelor prin abordări participative / de colaborare. Cea mai recentă lucrare a sa include soluții de regenerare bazate pe natură, ecosisteme circulare și instrumente inovatoare de guvernare a regenerării urbane. Este de asemenea Lead Expert validat URBACT III pentru planificare strategică urbană, precum și membru al consiliului de administrație al LDnet.

Anca COVACI

Manager administrativ

anca.covaci@urbasofia.eu

Economist specializat în management, Anca este expertă în gestionarea administrativă a proiectelor finanțate în cadrul programelor UE, cu peste 20 de ani de experiență profesională în managementul contabilității. Anca a fost implicată în peste 15 proiecte finanțate din fonduri UE (în special proiecte Phare și Asistență Tehnică), precum și în mai multe proiecte în cadrul unor acorduri de cooperare bilaterală, oferind consultanță, instruire, precum și în elaborarea de studii (adică Strategia regională de inovare pentru Regiunea București-Ilfov), strategii de dezvoltare locală (adică Baia Mare, județul Dolj, Regiunea Sud Est) și evaluarea programelor (POR 2014-2020 în curs de evaluare), fiind responsabil de gestionarea contractelor și coordonarea de backstop, în calitate de director de proiect . Anca este certificată de Autoritatea Națională pentru Calificări ca expert în fonduri structurale și europene de coeziune, manager de proiect, formator și administrator de întreprinderi turistice.

Ionela Mădălina Rusen

Urbanist

Licențiată în Planificare Urbană și Proiectare, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ’’Ion Mincu’’ din București, fiind de asemenea absolventă a programului de masterat cu specializarea  Management Urban pentru Orașe Competitive din cadrul aceleiași universități.

Domeniile ei de interes sunt legate de dezvoltarea rezilientă și  sustenabilă a orașelor (de la nivelul obiectului de arhitectură la nivel urban) prin soluții și principii inovatoare, ca răspuns la problemele actuale legate de schimbările climatice, precum și valorificarea patrimoniului cultural și industrial. Mădălina este implicată  în prezent în analiza, planificarea urbană și teritorială și redactarea de articole internaționale în proiecte precum Buit-in-Wood (finanțat de Orizont 2020) și ISTER (Interreg Dunărea), în cel din urmă deținând funcția de manager de comunicare.

Adelin Lazar

Geograf & Specialist GIS

Geograf specializat în amenajarea teritoriului

Geograf, specialist planificare teritorială și în GIS și tehnici de teledetecție, pe care le folosește în studiile și analizele sale de amenajare a teritoriului. Cu o diplomă de licență obținută la Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București, a fost implicat în mai multe proiecte cum ar fi Planuri Urbanistice Generale, proiecte de regenerare urbană, proiecte privind locuirea si calitatea constructiilor, si multe proiecte GIS unde a realizat harti, analize cartografic si aplicații, dar și proiecte de impact al elementelor geomorfologice asupra mediului. În prezent, urmează un master în planificare teritorială și management urban. Principalele sale preocupări sunt procesul de extindere urbană, entropia urbană, spațiile verzi urbane, infrastructura de transport, dinamica utilizării terenurilor, dar și procesele sociale, cum ar fi segregarea și gentrificarea. Cartografia, teledetecția și tot ceea ce ține de GIS și date geospațiale sunt, de asemenea, printre interesele sale.

 

Codruţ Papina

Urbanist

Absolvent licența „Amenajarea și Planificarea Peisajului”, șef de promoție, diplomă de merit „Cel mai bun proiect de licență (media 10)”  și absolvent master „Management Urban pentru Orașe Competitiveîn cadrul Facultății de Urbanism, din Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București”.

Codrut Papina este urbanist-peisagist, cu interes asupra periferiilor urbane, orașelor biofilice, abordări sustenabile privind dezvoltarea orașelor, cu o pasiune aparte pentru design urban și place-making. În anul 2019 a obținut premiul Outstanding Student of the First Cycle (Bachelor) Award, oferit de organizația ECLAS (The European Council of Landscape Architecture Schools) și câștigător la 2 concursuri de soluții urbane și amenajări peisagistice.

Serin Geambazu

Manager urban, expert în procesul de guvernare și planificare

serin.geambazu@urbasofia.eu

Urbanist, expert în planificare strategică și guvernanță în cadrul operațiunilor de scară largă în urbanism, cu o experiență didactică de 6 ani la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Serin Geambazu a absolvit la Universitatea Tehnică din Berlin (Habitat Unit) Masterul de Management Urban și a completat aceste studii cu teza de doctorat realizată în cotutelă între Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și Universitatea Tehnică din Istanbul, cercetările sale vizând noile politicile de transformare urbană din Istanbul. Recent, în rolul de coraportor Track 3 – Planificare pentru conectivitate urbană la Congresul ISOCARP, și-a extins interesele cu domeniul mobilității urbane și conceptul de smart green city. Cu o experiență de aproape 7 ani în domeniul proiectării urbane, a participat la proiecte de infrastructură și de ansambluri rezidențiale (PUD-uri/ PUZ-uri), Planuri Urbanistice Generale de municipii și reședințe de județ, dar și proiecte de consultanță în Berlin, Istanbul și București. La URBASOFIA implementează proiecte finanțate de Uniunea Europeană în regiunea Dunării.

ANDRADA-IOANA LUPULESCU

Urbanist

andrada.lupulescu@urbasofia.eu

(+40) 744 862 293

Urbanist cu o diplomă în Proiectare și Planificare la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” (București) și o certificare în Management de Proiect.

Operează cu elemente de planificare strategică în proiecte transnaționale / UE de cercetare, dezvoltare și educație. În prezent, este implicată într-un proiect de cercetare aplicată în cadrul programului Interreg din regiunea Dunării (AGORA – Opțiuni avansate de coGenerare pentru reintegrarea activelor locale). A lucrat la mai multe documentații urbanistice în Municipiul București de la o scară restrânsă, la o scară amplă la nivelul orașului, ceea ce i-a permis să înțeleagă complexitatea și conexiunile dintre diferite niveluri de informații într-o așezare urbană de importanță națională. Are experiență în gestionarea proiectelor educaționale inovatoare STEM la nivel local, finanțate prin programul Erasmus. Domeniile sale de interes includ regenerarea și reziliența urbană, îmbunătățirea cadrelor de guvernanță, integrarea instrumentelor digitale pentru o dezvoltare urbană durabilă, având totodată o pasiune pentru design-ul urban.

Laurine Duivon

Urbanist

laurine.duivon@urbasofia.eu

Născută și crescută în Franța, deține o diplomă de masterat la Institutul de planificare urbană din Lyon (Franța) în planificare și dezvoltare urbană, cu o specializare în management și proiectare. Laurine este, de asemenea, absolventă de arte plastice specializare pe care a  studiat-o un an la Universitatea Națională de Arte din București în Design Spațial (Erasmus +).

Astfel îi este ușor să-și combine abordarea analitică și creativitatea cu o sensibilitate profundă pentru provocările urbane și societale.
Este interesată în special de noile trenduri în planificarea urbană, adică de o dezvoltare urbană durabilă și durabilă prin soluții și principii inovatoare. Principalele sale preocupări sunt soluțiile bazate pe natură, instrumentele participative, precum și valorificarea patrimoniului cultural și industrial ca abordări circulare pentru procesele de regenerare urbană.